Magazyn

Petycja w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin została złożona przez Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan w dniu 21 lutego tego roku. Była procedowana na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 marca oraz 29 lipca 2020 roku na posiedzeniu połączonych Komisji. Odległe terminy były spowodowane przez sytuację epidemiczną panującą w kraju.

Wniosek złożony przez Związek Podhalan został zaopiniowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Podczas posiedzenia w dniu 9 marca Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie i przekazała ją pod procedowanie kolejnym komisjom i Radzie Gminy. Połączone Komisje zdecydowały o odrzuceniu wniosku dotyczącego przyjęcia Samorządowej Karty praw Rodzin – 9 głosów było przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Radni uzasadnili swoją decyzję tym, że taka uchwała przekraczałaby ich ustawowe kompetencje – „Obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, a w szczególności Konstytucja RP oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy są gwarancją ochrony prawnej rodziny, rodzicielstwa i macierzyństwa” – zapisano w uzasadnieniu. Radni Gminy Lipowa dodali również, że co władze gminy wspierają edukację publiczną, pomoc społeczną, rodziny.
Przypomnijmy również, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził w połowie lipca tego roku nieważność zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich uchwały Rady Gminy Istebna z 2 września 2019 r. w sprawie „powstrzymania ideologii LGBT” przez wspólnotę samorządową. Radni deklarowali między innymi ochronę prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami, ochronę dzieci przed demoralizacją i przedsiębiorców przed dyskryminacją.

Zdjęcie: Adam Konior