Magazyn

 Podatek VAT istnieje nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach europejskich. O odpowiednim rozliczeniu tego obciążenia należy pomyśleć również w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej u naszych zachodnich sąsiadów. Jak poprawnie rozliczać VAT w Niemczech? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Jakie stawki VAT w Niemczech?

Podatek VAT w Niemczech określany jest pojęciem "Mehrwetsteuer". Sama nazwa sugeruje, że to bardzo skomplikowana konstrukcja, ale wcale tak nie jest. Oczywiście obowiązującą w odniesieniu do niego zupełnie inne reguły. W szczególności w Niemczech funkcjonują inne niż w Polsce stawki podatku. Rozliczenie podatku VAT w Niemczech nie powinno jednak nastręczać zbyt wielu problemów. VAT w Niemczech ma charakter podatku obrotowego. To oznacza, że podstawą do jego obliczenia jest osiągany przez firmę obrót. Podatek oblicza się nadto procentowo. Co do zasady funkcjonują dwie możliwe stawki – 19 procent oraz 7 procent. Niższa stawka obowiązuje w odniesieniu do niektórych produktów, w tym książek, prasy, leków, wyrobów medycznych, a także niektórych usług, w tym chociażby usług noclegowych oraz związanych z działalnością kin, teatrów i innych punktów kultury.

Kto musi zapłacić VAT w Niemczech?

Podatek VAT w Niemczech jest zatem nieco niższy, niż w Polsce. A kto musi go płacić? Obowiązek rozliczenia z tego obciążenia podatkowego spoczywa co ciekawe nie tylko na osobach prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech. Czasem bowiem to zobowiązanie dotyczy również zagranicznych przedsiębiorców. Chodzi przede wszystkim o osoby dokonującej sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami, której wartość przekracza w danym roku kalendarzowym równowartość 100.000 euro. Nadto podatek VAT w Niemczech zapłacą osoby świadczące na terytorium Niemiec usługi budowlane dla osób niebędących przedsiębiorcami.

Podatek VAT w Niemczech – kwestie techniczne

Oczywiście kluczową kwestią jest prawidłowe obliczenie należnego podatku VAT oraz jego uiszczenie na rachunek właściwego urzędu skarbowego w ustawowo wskazanym terminie. Dodatkowo jednak należy realizować obowiązki sprawozdawcze związane z podatkiem VAT. Przedsiębiorcy muszą wypełniać i wysyłać do odpowiedniego organu deklaracje podatkowe. Robi się to raz w miesiącu, a także dodatkowo, zbiorczo raz w roku. Wygląda to zatem podobnie jak w Polsce. Kwestia VAT uwzględniona jest w comiesięcznych strukturach JPK_VAT, a dodatkowo w rocznym picie. W Niemczech jednak taki "PIT" składa się do 31 maja, a nie do 30 kwietnia jak w Polsce.