Kolejny sukces Stowarzyszenia Pszczelarzy „Beskidzkie Trutnie”

Kolejny sukces Stowarzyszenia Pszczelarzy „Beskidzkie Trutnie”

Beskidzkie Trutnie przystąpiły do realizacji dwóch projektów w ramach których utworzone zostanie w Kocierzu Rychwałdzkim Pszczelarskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Utworzona zostanie ścieżka ekologiczna, zostaną posadzone drzewa i rośliny miododajne, zasiana zostanie łąka kwietna, zbudowany zostanie domek do apiterapii oraz utworzona zostanie pasieka edukacyjna. Utworzona i wyposażona zostanie także pracownia warsztatowa oraz przeprowadzone zostaną warsztaty ekologiczne m.in. dla dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.
Wartość projektu to 72 582,42 zł (z czego dofinansowanie ze środków unijnych 68 953 zł).
Stowarzyszenie planuje zrealizować działania do końca 2020 roku. Jak informuje Robert Wośko, wiceprezes Beskidzkich Trutni - będzie to kolejna atrakcja turystyczna na mapie powiatu żywieckiego oraz miejsce edukacji ekologicznej dla wielu grup społecznych. Miejsce jest fantastyczne, wprost wymarzone na łączenie zajęć ekologicznych praktycznych i teoretycznych. Co najważniejsze, jest to miejsce integrujące już teraz pszczelarzy z terenu powiatów żywieckiego, wadowickiego i suskiego. Teraz chcemy je otworzyć dla wszystkich, którym na sercu leży zachowanie różnorodności biologicznej oraz oczywiście ochrona dzikich zapylaczy i pszczoły miodnej - dodaje Wośko.

Zdjęcie: Robert Wośko


Drukuj   E-mail