Magazyn

Pod nazwą projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” kryję się m.in. cyfryzacja i rozbudowa baz danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Projekt o wartości 42,2 mln. zł został przygotowany i zrealizowany w partnerstwie siedmiu samorządów: powiat bielski- lider, miasto Bielsko – Biała, powiat cieszyński, Miasto Cieszyn, miasto Czechowice – Dziedzice, powiat żywiecki oraz województwo śląskie i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, OŚ PRIORYTETOWA II Cyfrowe śląskie, DZIAŁANIE 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Pozyskane dofinansowanie wyniosło 35,6 mln. zł.

Starostwo Powiatowe w Żywcu zachęca do głosu na ten projekt – KLIKNIJ TUTAJ