Magazyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Lasie ogłosiła zbiórkę złomu na rzecz jednostki. Druhowie zbierają w ten sposób środki na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.