Magazyn

Trwają roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kościele pw. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach.

Kościół pw. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach to zabytkowa świątynia drewniana z lat 1634-1635.
Drewniany kościół pw. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego pod pozycją A-186/77 natomiast zasłona wielkopostna została wpisana do rejestru zabytków ruchomych pod pozycją B-42, na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 10.01.1969 r.

Zakres prac obejmie: remont elewacji i schodów wejściowych oraz wymianę gontowego pokrycia dachowego, opłaszczowania hełmu wieży i remont instalacji odgromowej kościoła.
W ostatnich dniach został zakończony zakres związany z wymianą opłaszczowania sygnatury.

W ramach projektu zostaną wkrótce przeprowadzone prace konserwatorskie przy unikalnej, malowanej na płótnie XIX-wiecznej zasłonie wielkopostnej braci Chrząstkiewiczów.

Warto wspomnieć, że ten zakres został dofinasowany przez Gminę Łodygowice.

Cała inwestycja realizowana jest w ramach projektu unijnego zainicjowanego przez Diecezję Bielsko-Żywiecką. W ramach wspomnianego projektu prowadzone są prace konserwatorskie na siedmiu obiektach sakralnych, z których dwa znajdują się na terenie powiatu żywieckiego tj. kościół śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach oraz kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach