Magazyn

Miasto Żywiec zaprasza mieszkańców do dyskusji o przyszłości miasta, aby wspólnie opracować Strategię Rozwoju Miasta Żywca na lata 2023 – 2030.

Spotkania odbędą się:

30 maja 2023 r. – miejsce:  Sala narad nr 113, budynek A (obok Sali Ratuszowej) Urzędu Miejskiego w Żywcu, w godzinach 17.00 – 19.00

oraz

31 maja 2023 r. – miejsce Sala narad nr 113, budynek A (obok Sali Ratuszowej) Urzędu Miejskiego w Żywcu, w godzinach 17.00 – 19.00.