Magazyn
IMGW wydało dla naszego regionu ostrzeżenie hydrologiczne. Możliwe przekroczenie stanów ostrzegawczych na rzece Sole wraz z kaskadą zbiorników. 
Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

stopień: 2
prawdopodobieństwo: 80%
Obszar: zlewnia Małej Wisły, Soły oraz Przemszy (śląskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy oraz Soły spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 24
Ważne:
Od: 2021-05-17 08:13
Do: 2021-05-18 14:00
synoptyk IMGW-PIB: Artur Franczyk
Czas wydania: 2021-05-17 08:13
Zdjęcie: Dario Film