Magazyn

W ostatnich wyborach samorządowych w powiecie żywieckim doszło do znaczących zmian w strukturze władz w gminach. W związku wielu pracowników kluczowych stanowisk złożyło wypowiedzenia. 

Tak się stało m.in w Czernichowie oraz Łodygowicach. Czy decyzje te były podyktowane zmianami politycznymi? Czy może były spowodowane przyczynami zawodowymi lub osobistymi? Tego nie wiemy.  Bez względu na powody, ważne jest aby zachować stabilność i ciągłość pracy urzędów, co może być trudne w przypadku nagłych zwolnień pracowników kluczowych stanowisk. 

Nowi Wójtowie gminy Czernichów oraz gminy Łodygowice opublikowali komunikaty do mieszkańców:

Drodzy Mieszkańcy,

chciałbym poinformować Państwa o sytuacji kadrowej jaka zaistniała w naszej Gminie. Po objęciu funkcji Wójta otrzymałem informację, że kilku pracowników Gminy złożyło wypowiedzenia jeszcze w trakcie kadencji Pana Wójta Andrzeja Pitery. W związku z tym od dnia 07.05.2024 r. już nie przychodzą do pracy ponieważ mają odpowiednio: rozwiązaną umowę za porozumieniem stron z dniem 06.05.2024 r.; część ma wypowiedzenie do końca maja 2024 r.; a jedna ma wypowiedzenie 3 miesięczne, ale jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Sytuacja ta dotyczy pracowników zajmujących stanowisko sekretarza gminy, kierownika referatu rozwoju, inwestycji, promocji, osób odpowiadających za przetargi oraz za projekty unijne, a także pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z powyższym chciałbym przeprosić Państwa za przejściowe niedogodności jakie mogą być związane z tymi zdarzeniami. Zapewniam także, że w miarę możliwości postaram się zrobić wszystko, aby nie miały one wpływu na toczące się w Urzędzie projekty i inne sprawy dotyczące tych stanowisk.

Na taki stan rzeczy nie miałem żadnego wpływu i proszę o wyrozumiałość na okres potrzebny do rozwiązania tych trudnych spraw kadrowych.

Jednocześnie bardzo dziękuję tym wszystkim pracownikom, którzy zostali i teraz dokładają wszystkich sił, aby Urząd sprawnie funkcjonował i działał dla dobra Mieszkańców naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Łodygowice

Tadeusz Karolini

i komunikat Wójta Gminy Czernichów:

Informuję, że w kwietniu br. wnioski o rozwiązanie umów o pracę w Urzędzie Gminy złożyło 4 pracowników. Wójt Gminy Barbara Kos-Harat wyraziła zgodę na krótszy okres wypowiedzenia i nie ogłosiła naboru na wolne stanowiska (pomimo mojej interwencji w tej sprawie). Spowodowało to pewnego rodzaju paraliż na stanowiskach, które ze sobą współpracują i pełnią zastępstwo w obsłudze interesantów.
W dniu wczorajszym, po objęciu stanowiska wójta gminy, niezwłocznie poleciłem przygotowanie i ogłoszenie naborów na wolne stanowiska: inwestycje, drogi, gospodarka nieruchomościami, mienie komunalne i księgowość.

W związku z zaistniałą sytuacją, uprzejmie proszę, aby przez najbliższe 3-4 tygodnie, do czasu zatrudnienia kompetentnych osób na tych stanowiskach, zwracać się do Urzędu Gminy tylko w sprawach pilnych i terminowych.
Nie miałem wpływu na sytuację, którą zastałem, przepraszam jednak za utrudnienia i proszę o wyrozumiałość.


Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Czernichów
Łukasz Harat