Magazyn

Wczoraj Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę podwyższającą 500 plus na 800 plus.

Świadczenie 500 plus jest programem socjalnym wprowadzonym w Polsce w 2016 roku. Jego podstawowym celem jest poprawa warunków życia rodzin z dziećmi oraz wsparcie finansowe dla rodzin biedniejszych. Program polega na wypłacaniu co miesiąc świadczenia w kwocie 500 złotych niezależnie od dochodu rodziny.

Podstawowe kryterium uzyskania świadczenia 500 plus to posiadanie dziecka będącego polskim obywatelem. Program jest dostępny dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodu, co oznacza, że nawet dobrze zarabiające rodziny mogą ubiegać się o to świadczenie.

Nowe świadczenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2024 roku. Nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków.