Magazyn

Strażackie warsztaty dla przedszkolaków odbyły się w Gminie Radziechowy Wieprz! 4 maja 2022r. w dniu św. Floriana, patrona strażaków, Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach odwiedzili druhowie Andrzej Musiał, Bartłomiej Goryl i Tomasz Michalski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowach. 

Spotkania radziechowskich przedszkolaków ze strażakami to już wieloletnia tradycja i zawsze wielka atrakcja dla dzieci. Wzorem lat poprzednich strażacy przybyli wozem strażackim i zaprezentowali dzieciom z obydwu naszych przedszkoli jego nowoczesne wyposażenie. Tegoroczne spotkanie miało charakter warsztatów, podczas których dzieci miały okazję czynnie wypróbować sprzęt przeciwpożarowy. Było więc cięcie gałęzi specjalnymi pneumatycznymi obcęgami oraz sterowanie strumieniem wody przy pomocy prowadnicy. Dzieci poznały pełny ekwipunek strażaka i dowiedziały się o znaczeniu poszczególnych jego elementów. Wiedza przedszkolaków poszerzyła się o wiadomości dotyczące różnorodnej i niezwykle ważnej dla społeczeństwa służby strażackiej. Przedszkolaki odwzajemniły się pięknym albumem z pracami plastycznymi inspirowanymi służbą strażacką oraz programem artystycznym dedykowanym strażakom. Za sprawą radziechowskich druhów był to dzień pełen dziecięcej radości. Długoletnia współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną wpisała się już w tradycję radziechowskiego przedszkola. Niezaprzeczalne są też zasługi patrona naszego przedszkola, Władysława Pieronka dla rozwoju radziechowskiej OSP w latach międzywojennych i późniejszych. Jako oddany służbie społecznej druh, kronikarz oraz wieloletni naczelnik Rejonu Straży Pożarnych w 1966r. Władysław Pieronek został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. O wielkim zaangażowaniu Władysława Pieronka w służbę strażacką świadczą również zachowane w kronikach listy pochwalne oraz wiersze jego autorstwa.

Wiersz napisany w 1955r. na okoliczność 50-lecia OSP w Radziechowach mimo upływu czasu nie stracił nic ze swej aktualności. Dzisiaj przypominając jego treść składamy wszystkim strażakom z radziechowskiej OSP najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wkład w edukację i wychowanie młodego pokolenia swoich następców:

(Autor: Władysław Pieronek, sierpień 1955)

„Was nie wieńczą laurem zwycięstwa,

Ani order nie wisi na piersi,

Wy do walki z wrogiem, gdy potrzeba

Ochotniczo stajecie najpierwsi.

 

Wam pół wieku, dopiero początek,

Czyn szlachetny, to okres daleki,

Wam wiek cały życzyć, to za mało,

Dobra sprawa niechaj przetrwa wieki.

 

Idźcie śmiało Druhowie Strażacy,

W dobrej sprawie niechaj Wam Bóg darzy,

Stójcie wiernie, śmiało i odważnie

Dla Ojczyzny i bliźnich na straży.”

 

Z serdecznymi podziękowaniami i życzeniami

dla strażaków OSP w Radziechowach:

Małgorzata Kasperek - dyrektor

Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach