Magazyn

W ciągu trzech miesięcy oddziały ZUS w województwie śląskim wypłaciły prawie 148 mln zł w ramach wyprawki szkolnej.

Większość rodziców już złożyła wniosek w programie „Dobry Start”. Zapominalscy mają czas do 30 listopada, by wysłać elektroniczny dokument do ZUS o 300 plus. Po tym terminie ZUS zamknie przyjmowanie wniosków.
W ramach "Dobrego Startu" w całym kraju wypłacono już ponad 1,3 mld zł, a w województwie śląskim 148 mln zł. Świadczenia w Śląskim trafiły do ponad 363 tysięcy dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.
Większość rodziców złożyła elektroniczne dokumenty w celu otrzymania 300 zł w ramach wyprawki szkolnej. Gros wniosków spływało do ZUS w lipcu, bo to dawało gwarancję, że pieniądze trafią do rodziców w momencie kompletowania wyprawki szkolnej. Potem sukcesywnie spływały dokumenty w kolejnych miesiącach, ale już nie tak intensywnie jak w wakacje. - Należy pamiętać o tym, że jeśli ktoś jeszcze takiego wniosku nie wysłał do ZUS, to dobrze byłoby zrobić jak najwcześniej. Przypominam, że można je składać tylko do końca listopada. Po tej dacie złożenie dokumentu będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.
Kto składa wniosek o 300 plus
Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej.
Dla kogo wyprawka
Pieniądze przysługują na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność - do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach, ani dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.
Wniosek o 300 plus można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.
- Bardzo ważne przypomnienie dla rodziców, którzy będą wysyłali wnioski o świadczenie. Prosimy, by uważnie wpisywać dane swoje i dziecka. Większość błędów z jakimi mamy do czynienia przy weryfikacji dokumentów, co też wydłuża wypłatę świadczenia, to błędnie wpisane numery Pesel. Bywa, że pojawiają się przestawione cyfry, albo nawet w rubrykę, w której należy wpisać Pesel dziecka rodzice podają swój. Dlatego dobrym rozwiązaniem przy składaniu wniosku o 300 plus jest korzystanie z aplikacji mZUS, gdzie sporo danych jest już z automatu uzupełniona, dzięki czemu występuje mniejsze ryzyko popełnienie błędu – dodaje rzeczniczka.

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego