Magazyn
Spółka Beskid Żywiec wzbogaciła się o defibrylator. 
We współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU i trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizowaliśmy zadanie prewencyjne polegające na zakupie defibrylatora AED.
Zadanie to zostało sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA - informuje.