Magazyn

O konsolidacji lub restrukturyzacji kredytów warto pomyśleć wówczas, gdy zaciągnięte zobowiązania stają się trudne w spłacie. Oba te rozwiązania mogą pomóc w zapanowaniu nad zbyt wysokimi ratami. W wielu przypadkach problemy kredytowe wynikają z niekorzystnych warunków umowy, które dają o sobie znać dopiero na etapie spłaty. Aby się z nimi uporać, warto opracować odpowiednią strategię i skorzystać z dostępnych ułatwień.

Skuteczna konsolidacja kredytu

Konsolidacja jest optymalnym rozwiązaniem dla osób zadłużonych, które mają zaciągniętych kilka kredytów lub pożyczek. Za jej pośrednictwem można bowiem połączyć poszczególne zobowiązania w jedno. Konsolidacja polega na przeniesieniu ich do jednej instytucji oraz pozyskaniu kwoty umożliwiającej spłatę wszystkich kredytów i pożyczek, dzięki czemu są one zamykane. W rezultacie do uregulowania pozostaje tylko jedno zobowiązanie, którego koszt stanowi sumę tych spłaconych za jego pośrednictwem. Dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość ustalenia warunków umowy do preferencji i możliwości pożyczkobiorcy. W takiej formie da się łatwiej zaciągnąć kredyt dla zadłużonych, który będzie spłacany pojedynczo w kolejnych ratach miesięcznych.

Restrukturyzacja zobowiązania finansowego

Restrukturyzacja różni się od konsolidacji przede wszystkim tym, że to pierwsze rozwiązanie dotyczy tylko jednego produktu finansowego. Usługa ta nie opiera się zatem na łączeniu ze sobą różnych kredytów. W ramach restrukturyzacji, spłata pożyczki dla zadłużonych nie jest przenoszona do innej instytucji. Aby ją przeprowadzić, należy przede wszystkim złożyć stosowny wniosek z uzasadnieniem. Restrukturyzacja pozwala na zmianę warunków spłaty zobowiązania, co jest potrzebne zwykle w wyniku pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy. Pożyczka gotówkowa może zostać zmodyfikowana na różne sposoby. Do rozwiązań wybieranych najczęściej należy zmiana okresu spłaty, zwykle poprzez jego wydłużenie. Takie rozwiązanie umożliwia redukcję wysokości comiesięcznych rat. Inną opcją jest przerwa w spłacie kredytu, zależna od indywidualnej sytuacji finansowej dłużnika oraz jego preferencji.

Euro Money. euro cash background. Euro Money Banknotes

Opłacalność konsolidacji i restrukturyzacji

Konsolidacji i restrukturyzacji można poddać praktycznie wszystkie zobowiązania, również te zaciągane jako kredyty i pożyczki bez BIK - czyli bez weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej. O opłacalności takich form oddłużania decydują głównie koszty związane z ich zastosowaniem. Restrukturyzacja wiąże się zwykle tylko z opłatą za aneks do umowy, która zwykle nie jest przesadnie wysoka. Nieco inaczej wygląda to w przypadku konsolidacji, ponieważ wymaga ona zaciągnięcia nowego zobowiązania i generuje wyższe koszty. Dotyczy to zarówno samego oprocentowania, jak i opłaty przygotowawczej czy prowizji za kredyt bez BIK. O wysokości tych kosztów decyduje nie tylko pobierana kwota, ale też ocena zdolności kredytowej czy indywidualna oferta danej instytucji.

Wybór odpowiedniego rozwiązania

Konsolidacja i restrukturyzacja to usługi skierowane do dłużników z nieco innych grup. Pierwsze rozwiązanie sprawdzi się w przypadku osób posiadających kilka różnych zobowiązań finansowych, które są obarczone niekorzystnymi warunkami spłaty. Konsolidacja może być opłacalna, nawet jeżeli generuje dość duże koszty. Restrukturyzacja polecana jest natomiast dłużnikom spłacającym jeden kredyt, którego warunki umowy nie są zbyt atrakcyjne i generują problemy finansowe. Każdy przypadek powinien być jednak rozpatrywany indywidualnie, najlepiej z pomocą doradcy lub analityka.