Magazyn

„Nie daj się zwyciężyć kłamstwu, ale kłamstwo prawdą zwyciężaj. Prawdą kapłańskiego życia” – powiedział 6 czerwca 2023 r. abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w katedrze na Wawelu do księży świętujących jubileusz 25. rocznicy święceń kapłańskich. Wśród jubilatów, którzy ćwierć wieku temu stali się prezbiterami, nie zabrakło kapłanów diecezji bielsko-żywieckiej.

„Jesteście ludźmi z prawdy, skoro 31 lat temu uznaliście jako prawdziwe wołanie Chrystusa, by pójść za Nim, by podjąć studia i cały proces formacyjny w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej” – zwrócił się do srebrnych jubilatów metropolita.

„To wezwanie Chrystusa, któreście uznali za prawdziwe i odpowiedzieliście na nie prawością waszych serc i umysłów, znalazło bardzo konkretne wyrażenie i zadanie jednocześnie – „pilnie i mądrze pełnić posługę słowa głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary” – dodał, odwołując się do przyrzeczeń z ceremonii święceń kapłańskich sprzed 25 laty.

Arcybiskup wskazał, że kapłani całym swoim życiem powinni dawać świadectwo prawdziwości tego, co wypowiadają przy ambonie i czego nauczają w różnych sytuacjach duszpasterskich, także w konfesjonale.

„Nie daj się zwyciężyć kłamstwu, ale kłamstwo prawdą zwyciężaj. Prawdą kapłańskiego życia” – sparafrazował słowa św. Pawła z Listu do Rzymian. Jego zdaniem, postawa kapłana to postawa dziękczynna za to, że może stać przy Chrystusie, „który jest Prawdą, a przez to prawdziwą Drogą prowadzącą do pełni Życia”.

„Nawet jeżeli w drodze do pełni życia trzeba narazić własne życie, stoimy przed Nim z wdzięcznością i z wdzięcznością Jemu służymy – to jest postawa kapłańska” – stwierdził.