Magazyn

W czwartek 2 lutego 2023 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” udzielili prelekcji pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Żywcu.

Spotkania w takim gronie podnoszą świadomość osób starszych na temat zagrożeń, jakie mogą ich spotkać w codziennym życiu i taki właśnie był cel tego spotkania, na którym omówiono najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Zwrócono także uwagę na sposoby powiadamiania służb ratowniczych oraz zasady prawidłowej ewakuacji z obiektów.