Magazyn

Grupa licealistów z terenów Żywca i Bielska-Białej założyła projekt społeczny o nazwie "HETO", w ramach którego prowadzą sesję darmowych korepetycji online dla ósmoklasistów.

Celem jest przygotowanie uczniów do ważnego i decydującego dla nich egazminu. W tygodniu odbywają się trzy takie sesje, z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki, gdzie wolontariusze przez godzinę/dwie omawiają z uczniami arkusze egzaminacyjne i tłumaczą niezrozumiałe zagadnienia.

Jak podkreślają wolontariusze: 

W HETO wierzymy, że każde dziecko jest utalentowane i zasługuje na darmową pomoc w nauce w koleżeńskich warunkach, co jest celem naszego projektu. Chcemy zapewnić każdemu z nich dostęp do darmowych korepetycji przeprowadzonych przez wolontariuszy ze szkół średnich, bo przecież kto jest w stanie lepiej zrozumieć ucznia niż inny uczeń?

Nasz projekt zamierzamy realizować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz szkołach podstawowych, oprócz korepetycji chcemy poprowadzić zajęcia artystyczne, aby każde dziecko mogło rozwijać swoje talenty i pasje.
Wierzymy, że także my- wolontariusze, jesteśmy w stanie wiele nauczyć się od dzieci, które są wszak niezwykle kreatywne i inteligentne. Chcemy, aby każde dziecko czuło, że może rozwijać swoje talenty i uczyć się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.
 
Link do profilu HETO