Magazyn

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w ramach działań edukacyjno-popularyzatorskich regularnie przygotowuje krótkie filmy o walorach przyrodniczych i krajobrazowych Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Małego, które objęte są ochroną jako parki krajobrazowe.

Filmiki poruszają zagadnienia związane z przyrodą naszych gór, prezentują ciekawe miejsca i obiekty oraz tematy przyrodniczo-ekologiczne.
Dotychczas powstało ponad 100 odcinków filmów, które dostępne są na profilu FB https://www.facebook.com/ZPKWS/videos