Magazyn

W Sopotni Wielkiej w Gminie Jeleśnia znajduje się jeden z ładniejszych pomników przyrody w Beskidach - wodospad na potoku Sopotnia.

Potok Sopotnia Wielka wypływa ze źródeł położonych powyżej 1300 m n.p.m., na zboczach Romanki oraz Lipowskiej-Rysianki. Potok ma długość ok. 14 km, a łącząc się z potokiem Sopotnia Mała i przybierając nazwę Sopotnia uchodzi w rejonie Jeleśni do rzeki Koszarawy. Właśnie na tym potoku znajduje się największy wodospad w polskich Beskidach i w województwie śląskim. Tworząca go silna struga wody spada po skałach piaskowcowych, nachylonych pod kątem ok. 40 stopni. Jest rzadkim przypadkiem wodospadu kataklinalnego, w którym warstwy skał opadają stromo, w tym samym kierunku, co bieg wody. Siła wody jest przyczyną wyrzeźbienia głębokiego kotła u stóp wodospadu. Jest to tzw. kocioł eworsyjny, którego powstanie związane jest z ruchem wirowym wody, drążącym naturalne zagłębienia, a więc ze zjawiskiem eworsji. Poniżej wodospadu głębokość wynosi 12-15 m. Siłę wodospadu wykorzystywano w pierwszej połowie ubiegłego stulecia do obracania koła (o 20 m obwodu) dużego tartaku, który spłonął.

Na wideo przygotowanym przez Dario-Film możemy zobaczyć ten wyjątkowy wodospad w niecodziennych ujęciach. Zapraszamy do obejrzenia!