Magazyn

Polski Ład przyniósł nowe regulacje dotyczące podatków, w tym zmiany dotyczące deklaracji PIT. Jeśli korzystasz z ulg podatkowych dla małżeństw, warto wiedzieć, że te zmiany mogą mieć wpływ na twoje rozliczenie podatku.

Wspólne rozliczenie małżonków - PIT za 2022/2023

Małżonkowie chcący złożyć rozliczenie PIT za 2022 mogą rozliczyć się wspólnie, jednak muszą spełnić pewne warunki.

 

Są to: posiadanie wspólności majątkowej, bycie polskim rezydentem podatkowym, oraz nie korzystanie z rozliczenia podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warto zwrócić uwagę na te kryteria, by móc skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczenia.

Wspólne rozliczenie małżonków – Nowy ład 2.0

Obniżenie podatku dochodowego możliwe jest poprzez wspólne rozliczenie z małżonkiem. Nowy Ład 2.0 pozbawił możliwości korzystania z ulgi dla klasy średniej, jednak podatnicy, którym przysługiwało to prawo, mogą ubiegać się o zwrot z urzędu skarbowego jeśli zmiany te okażą się niekorzystne dla nich. Ocena korzystności odbywa się poprzez porównanie wysokości zaliczek przed i po likwidacji ulgi.

 

Wspólne rozliczenie małżonków składa się z dwóch kroków: pierwszy polega na pomniejszeniu indywidualnego przychodu o koszty uzyskania przychodu, składki ZUS oraz inne odliczenia, drugi zaś na podzieleniu łącznego dochodu na dwa i pomnożeniu go przez stawkę podatku.

 

Warto pamiętać, że gdy małżonek nie osiąga żadnych dochodów, druga strona ma prawo do podwójnej kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem, że dochody nie przekroczą 120 000 zł. Taka opcja jest dostępna od 1 lipca 2022.

Progi podatkowe 2022 dla małżonków - dla wspólnego rozliczenia na zasadach ogólnych

Jeżeli chcesz rozliczyć się z małżonkiem, Nowy Ład 2.0 wprowadził nowe progi podatkowe 2022 dla małżonków, które obowiązują od 1 lipca. Są one takie same jak w przypadku rozliczenia indywidualnego, jednak często łączne opodatkowanie pozwala na uniknięcie drugiego progu skali podatkowej.

 

Pierwszy próg dotyczy osób, których dochód nie przekroczy 120 000 zł rocznie, a od 1 lipca mogą one skorzystać z niższej stawki podatku, która wynosi 12% zamiast 17%. Jeśli chcesz się rozliczyć z małżonkiem, program Podatnik.info może ułatwić Ci przejście przez proces składania wspólnego zeznania podatkowego.

Podsumowanie: Wspólne rozliczenie małżonków 2022/2023 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego wspólnie z małżonkiem.

 

  • Wspólne rozliczenie jest dostępne od dnia zawarcia małżeństwa, jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa i pozostają oni w małżeństwie przez cały rok podatkowy.

 

  • Rząd zlikwidował ulgę dla klasy średniej, jednak ci, którzy ponieśli szkodę z tego powodu, otrzymają zwrot z urzędu skarbowego.

 

  • Nowy Ład 2.0 umożliwia złożenie zeznania podatkowego PIT-2, dzięki czemu pracodawca dokonuje pomniejszenia zaliczek na podatek. W przypadku gdy jeden z małżonków nie otrzymuje dochodu w danym roku podatkowym, drugiemu przysługuje podwójna kwota zmniejszająca. Prawo to przestaje obowiązywać po przekroczeniu limitu dochodu 120 000 zł.

 

  • Od 1 lipca 2022 roku obowiązuje niższa stawka podatkowa 12% za pierwszy próg skali podatkowej. Dochód powyżej 120 000 zł jest opodatkowany stawką 32%.

 

Jeśli masz wątpliwości, możesz skonsultować się z ekspertami dostępnymi za pośrednictwem programu Podatnik.info.