Wymiana gontowego dachu w kościele w Gilowicach

Wymiana gontowego dachu w kościele w Gilowicach

W ostatnich dniach ruszyły prace prowadzące do całkowitej wymiany gontowego pokrycia dachu drewnianego kościoła w Gilowicach. Jest to część wielkiego przedsięwzięcia budowlano-konserwatorskiego w ramach projektu unijnego zainicjowanego przez diecezję bielsko-żywiecką.

Projekt realizowany przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju, ma na celu stworzenie wyjątkowego unikalnego muzeum skarbów rozproszonej, sakralnej architektury drewnianej na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.

Zaplanowano także prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie w drewnianych obiektach: w Grojcu, Łodygowicach, Osieku oraz budynku szkoły parafialnej w Starej Wsi.

Projekt „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś Priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Informacja oraz zdjęcie: Diecezja Bielsko-Żywiecka / Robert Karp


Drukuj   E-mail