Magazyn

Komunikat ŚPWIS z dnia 27.04.2020 r. godz. 17:00 dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej w woj. śląskim - koronawirus SARS-CoV-2.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w woj. śląskim.

- liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej / ostatni raport– 5 316 / 5 206

- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 /ostatni raport - 358 / 343

- liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym /ostatni raport - 6 011 / 6 058

- liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla woj. śląskiego - 627

- liczba próbek zbadanych dla woj. śląskiego łącznie - 24 211

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim /ostatni raport - 1 929 / 1 918

- liczba ozdrowieńców (osoby z potwierdzonym COVID-19, które wyzdrowiały)/ostatni raport - 210 / 210

- liczba zgonów/ostatni raport - 99 / 97

W woj. śląskim odnotowano kolejne zgony. W szpitalu w Raciborzu zmarł 80-letni mężczyzna z powiatu lublinieckiego, a w szpitalu w Bystrej zmarł 89-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu żywieckiego.