Magazyn

Jukace to na Żywieczyźnie jedna z najciekawszych i najpiękniejszych oraz bardzo charakterystycznych obrzędowości. Tradycja związana z dzielnicą Żywca – Zabłociem co roku przyciągała na ulice miasta mieszkańców, licznych turystów oraz ogólnopolskie media. 1 stycznia 2022 roku Jukace tradycyjnie przejdą przez ulicę Dworcową, by dojść do połowy mostu nad rzeką Sołą.

W Żywcu-Zabłociu Jukace to tradycja, która swoimi początkami sięga najprawdopodobniej XVII wieku, jednak niewykluczone, że tradycja ta jest dużo starsza. Na pewno z XVII wiekiem związana jest legendda opowiadajaca o tym, że Jukace przestraszyli i odpędzili szwedzkie wojska, które podczas „Potopu Szwedzkiego” napadły na Żywiec i Żywiecczyznę.

Jukace "gonią" od wieczora 31 grudnia, do popołudnia Nowego Roku. W tym czasie kolędują, składając życzenia i czyniąc psikusy napotkanym przechodniom. Zapłatą za to był dawniej poczęstunek wódką, plackiem świątecznym, czy wynagrodzenie drobną kwotą pieniężną. Obecnie od dłuższego czasu działalność Jukaców przekracza Sołę. Między innymi dlatego, że kultywowana jest w ramach tradycji Godów Żywieckich.

Kto może zostać Jukacem i co symbolizują postacie w tej grupie obrzędowej? Szczegóły znajdziecie w TYM ARTYKULE.

Jak Jukace witają Nowy Rok będzie można zobaczyć już jutro - 1 stycznia 2022 roku około godziny 11:30 na ulicy Dworcowej w Żywcu-Zabłociu.