Magazyn

17 listopada 2021r w Żywcu swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie przy Gnieździe. Działania stowarzyszenia adresowane są do mieszkańców powiatu żywieckiego. 

Działania Stowarzyszenia przy Gnieździe adresowane są do mieszkańców powiatu żywieckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz do osób niepełnosprawnych i ich rodzin dla których dostęp do odpowiedniej opieki terapeutycznej jest utrudniony ze względu na ich warunki finansowe oraz utrudniony dostęp do placówek terapeutycznych. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest promocja zdrowia i wspieranie rozwoju rodziny. Ponadto Stowarzyszenie realizuje poniższe cele:
-pomoc społeczna
-wyrównywanie szans
-wsparcie osób niepełnosprawnych
-aktywizacja zawodowa
Zdjęcie: Stowarzyszenie Przy Gnieździe