Magazyn

Biuro PCK w Żywcu wraz z Klubami Honorowych Dawców Krwi PCK z terenu Żywiecczyzny organizuje akcję, której celem jest wsparcie ratowników medycznych z Żywca. Jeśli chcecie w symboliczny sposób wesprzeć tę inicjatywę lub podziękować ratownikom za ich pracę, możecie to zrobić już w tym tygodniu.

Organizatorzy akcji proszą o ofiarowanie wody mineralnej w małych butelkach, kawy oraz batonów energetycznych, które zostaną przekazane ratownikom. Do akcji można się przyłączyć odwiedzajac biuro PCK w Żywcu (ulica Dworcowa 15) w środę i piątek w godź. 8.30 do 13.00.


Ten drobny gest skierowany w stronę Ratowników Medycznych jest PODZIĘKOWANIEM za ich trudną pracę, szczególne w czasach pandemii.
"Działamy Razem" dla zdrowia i życia ludzi - informuje PCK Żywiec.