Magazyn

Wczoraj, 25 listopada br. odbyła się Sesja Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały z dn. 14 lipca br. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Niestety kolejny raz opłaty za śmieci będą wyższe. 

Przypomnijmy, 14 lipca br. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

Podczas sesji Radni ustalili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, położonych na terenie Miasta Żywca, na których zamieszkują mieszkańcy.

Ustalona została stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 29.00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy mają przydomowe kompostowniki są zwolnieni z części opłaty w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej dane nieruchomości. 

W przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości, obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ustalona została stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszącą dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 87,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

Wczoraj podjęta została kolejna uchwała zmieniająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi. 

Ustalono następujące stawki:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynoszącą 36,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 35,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynoszącą 190,00 zł za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - 72,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca

Jest to już kolejna zmiana stawek za opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zdjęcie: Dario Film