Oferty sponsorowane

Wielu mieszkańców naszego rejonu wciąż boryka się z dostępem do szybkiego i stabilnego łącza internetowego. Górzyste ukształtowanie terenu stanowi wyzwanie dla firm telekomunikacyjnych, pochłaniając ogromne koszty inwestycji związanej z budową sieci, a dodatkowo często nie pozwala na odbiór sygnału telewizji naziemnej w wysokiej jakości. Wkrótce ma się to zmienić dzięki funduszom unijnym, które zostaną przeznaczone na walkę ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego również w powiecie żywieckim.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało wyniki naboru do projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „FERC 01.01 – Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego” przystąpi firma Beskid Media, która ma za sobą już doświadczenie w budowie sieci w naszym powiecie. W latach 2017-2021 jako beneficjent Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa operator wybudował 715 km sieci światłowodowej oraz 16 węzłów telekomunikacyjnych, które umożliwiły podłączenie do infrastruktury prawie 20 000 gospodarstw domowych. W zasięgu szerokopasmowego łącza znalazły się wówczas 64 miejscowości powiatu żywieckiego.

Projekt FERC przewidziano na lata 2024-2027, a w jego skład wchodzą trzy przedsięwzięcia na trzech różnych obszarach. Priorytetem każdego z nich jest zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego. Wartość planowanych inwestycji to łącznie 82 770 001,78 zł, a na ich realizację spółka Beskid Media otrzyma w sumie 47 760 545,47 zł, które zostaną przeznaczone na wybudowanie sieci światłowodowej na terenach śląskich gmin. Wśród nich znajdą się: Żywiec, Rajcza, Radziechowy-Wieprz, Jeleśnia, Milówka, Węgierska Górka, Ujsoły, Świnna, Ślemień, Koszarawa, Łękawica, Czernichów, Łodygowice, Gilowice, Lipowa, Bielsko-Biała, Jaworze, Szczyrk, Wilkowice, Buczkowice, Wilamowice, Kozy, Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Porąbka. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 82 770 001,78 zł, a dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej sięga 47 760 545,47 zł.

Beskid Media to obecnie operator największej sieci światłowodowej na Podbeskidziu.
Zarząd spółki podkreśla, jak istotna jest kwestia wyrównania szans lokalnej społeczności na dostęp do cyfryzacji. - Cieszymy się, że dzięki pozyskanym środkom zwiększymy szanse mieszkańców na korzystanie z technologii światłowodowej i w ten sposób będziemy mogli przyczynić się do walki z występującym na tym obszarze zjawiskiem tzw. wykluczenia
cyfrowego. Niemniej istotna jest także poprawa dostępu do edukacji mieszkańców, którzy staną się odbiorcami przedsięwzięcia. Dążymy do poprawy komunikacji i wzrostu
przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Dodatkowo, szerokopasmowa sieć światłowodowa pozwoli na zmniejszenie różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z Internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym – mówią przedstawiciele spółki.

Jeszcze wcześniej firma została beneficjentem innego projektu unijnego. Przedsięwzięcie pod nazwą: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie obszaru 5.12.15.18" to część programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego priorytetem jest poprawa dostępu do szybkiego internetu. Wartość działania pod nazwą: “Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam” wynosi 13 479 879,21 zł, a na jego realizację spółka otrzyma 8 649 750,35 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wybudowanie sieci światłowodowej na terenach małopolskich gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wadowice, Wieprz, Jordanów.

Więcej o projektach można przeczytać na dedykowanych stronach: www.ferc.beskidmedia.pl oraz www.kpo.beskidmedia.pl. Znajdują się tam też mapy
planowanych zasięgów z możliwością sprawdzenia, czy dany adres zostanie uwzględniony w projekcie. Informacji udzielają również konsultanci Beskid Media pod numerem: (33) 333 88 88.