Oferty sponsorowane

16 marca w Starym Zamku w Żywcu Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni i Konfederacja zaprezentowali listę kandydatów w Wyborach do Rady Powiatu. Komitet zaprezentował Poseł na Sejm RP Bronisław Foltyn.

Liderzy list w okręgach powiatowych zaprezentowali najważniejsze punkty swojego programu, między innymi Daniel Flaka, kandydat Konfederacji do Senatu RP w wyborach parlamentarnych 2023, w których w powiecie żywieckim uzyskał 13,18% poparcia, mówił o konieczności modernizacji dróg i przebudowie drogi łączącej jego okręg - gminy Jeleśnia i Koszarawa z drogą ekspresową S1, przez Sopotnię Małą i Juszczynę.

Wspomniał także o kandydacie z Łękawicy Krzysztofie Mrózku, który ze względu na żałobę po mamie, zawiesił czynny udział w kampanii ale będzie walczył o głosy mieszkańców gmin Łękawica, Gilowice, Ślemień i Świnna. Kandydat Marek Kubica, startujący do Rady Powiatu w Żywcu podniósł temat budowy strzelnicy sportowej wspominając, że w Powiecie Żywieckim jest spore zainteresowanie strzelectwem sportowym, a mieszkańcy Żywiecczyzny zmuszeni są korzystać z obiektów funkcjonujących w sąsiednich powiatach. Wojciech Bielewicz, żywiecki kandydat do Rady Powiatu zwrócił uwagę na role Radnych Powiatowych , którzy powinni zadbać o interesy mieszkańców swoich okręgów, którzy z powodu słabej komunikacji zbiorowej muszą ponosić dodatkowe koszty poprzez rozrastające się strefy płatnego parkowania.

W losowaniu numerów list, KWW Bezpartyjni i Konfederacja przypadł nr 20.

Pełna lista kandydatów

Okręg nr 1 - Żywiec

1 Wojciech Bielewicz

2 Arkadiusz Dziewicki

3 Urszula Kowalewska

4 Marek Kubica

5 Agnieszka Wandzel

6 Marlena Wiewióra-Błachut

7 Mikocki Jerzy

Okręg nr 2 - Gilowice ,Łękawica, Ślemien, Świnna

1 Krzysztof Mrózek

2 Krzysztof Filek

3 Iwona Celińska

4 Barbara Gałuszka

5 Adrian Bidas

Okręg nr 3 - Czernichów ,Lipowa , Łodygowice

1 Mateusz Wiewióra

2 Jakub Konior

3 Krystyna Binda

4 Bogdan Kanik

5 Urszula Chochór

6 Aleksander Hojdysz

Okręg nr 4 - Jeleśnia i Koszarawa

1 Daniel Flaka

2 Agnieszka Piecha

3 Maciej Mrowiec

Okręg nr 5 - Radziechowy - Wieprz i Węgierska Górka

1 Rafał Kowalewski

2 Monika Bielewicz

3 Zdzisława Szuman- Helbin

4 Tomasz Hernas

5 Michał Wolny

6 Sebastian Mentel

Okręg nr 6 - Milówka , Rajcza , Ujsoły

1 Sabina Bidas

2 Łucja Bielewicz

3 Łukasz Zawada

4 Samuel Korczak

/materiał wyborczy/