Oferty sponsorowane
Katowicka Specjalna Strafa Ekonomiczna zaprasza do współpracy inwestorów z sektora mikro, małych i średnich firm. 
W Strefie czeka na nich wsparcie.
Strefa #KSSE to nie tylko projekty przemysłowe (przemysł, produkcja), ale również nowoczesne usługi! Siłą KSSE są przede wszystkim ludzie i najnowsze technologie.
 Inwestorzy uprawnieni do skorzystania z decyzji o wsparciu to również firmy oferujące nowoczesne usługi, m.in:
  •  wydawanie oprogramowania
  • związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych
  • przetwarzanie danych, hosting oraz pozostałych usług związanych z zapewnieniem infrastruktury dla IT i komputerowych
  • audyt finansowy
  • usługi rachunkowo-księgowe
  • badania naukowe i prace rozwojowe
  • specjalistyczne projektowanie
 To jest czas na rozwój biznesu w Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.! 
 Otrzymaj wsparcie! 
 Kontakt:
+48 505 102 102
www.ksse.com.pl