Oferty sponsorowane
Nazywam się Łukasz Eichner, popularnie określany jako Człowiek Ulotka. Mam 33 lata. Uwielbiam aktywnie spędzać czas, podróżując po Żywiecczyźnie w celach turystycznych, a także zarobkowo. Pracując od prawie 16 lat w Profesjonalny Kolportaż Materiałów Reklamowych, każdego dnia poruszam się po różnych zakątkach Powiatu Żywieckiego, docierając z ulotkami do Mieszkańców Żywiecczyzny.
Każdego dnia docierając do miejsca pracy komunikacją zbiorową: autobusem MZK Żywiec, pociągiem lub busami prywatnych przewoźników, obserwuję szereg niedoskonałości i wad. Dlatego przyjąłem propozycję kandydatury do Rady Powiatu Żywieckiego z pozycji numer 3 Porozumienia Samorządowego, aby poprawić jakość transportu zbiorowego w powiecie, mając na ten temat pojęcie z punktu widzenia pasażera. Jakkolwiek do działalności MZK Żywiec i siatki oferowanych połączeń nie mam większych zastrzeżeń, tak już co do innych operatorów komunikacyjnych jestem innego zdania... Początku problemów z komunikacją zbiorową, dopatruję się w likwidacji miejscowego PKSu w dniu 1 czerwca 2014 roku i przejęcia rynku przewozów autobusowych przez prywatnych operatorów, którzy każdego dnia realizują przewóz osób. W porównaniu z PKS-em połączeń było znacznie mniej, a komfort podróży utrudniały małe i ciasne busy. W marcu 2020 roku nastał czas pandemii Covid, co spowodowało zawieszenie bądź ograniczenie świadczenia usług praktycznie w każdej branży. Nawet w szkołach odwoływano zajęcia. Na reakcję operatorów komunikacyjnych nie trzeba było długo czekać. Z dnia na dzień siatka połączeń gwałtownie się zmniejszyła, a większość linii komunikacyjnych została zawieszona. Na szczęście MZK Żywiec kursowało wedle okrojonego rozkładu jazdy, a Mieszkańcy miejscowości położonych w ciągu linii kolejowej Żywiec-Zwardoń, mieli jeszcze możliwość podróży pociągiem. Taki stan rzeczy trwał kilka miesięcy. Po pewnym czasie krok po kroku przywracano kolejne kursy, lecz siatka połączeń, które były przed pandemią, nie wróciła w pełni do dnia dzisiejszego.
 
Jak jest teraz?
 
Połączenia prywatnych przewoźników kursują w popularnych godzinach, zapewniając głównie dojazd młodzieży do szkół i powrót do domu w godzinach popołudniowych oraz dotarcie dorosłych do pracy bądź na zakupy w ciągu dnia. Późnym popołudniem lub wieczorem natomiast, siatka tych połączeń jest szczątkowa, a weekendy w wielu częściach powiatu żywieckiego w ogóle nie istnieje. Przy pomocy dofinansowania z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, powstała pewna część linii powiatowych, które zapewniają dojazd między innymi do żywieckiego Szpitala z miejscowości w okolicach Jeleśni, Gilowic i Lipowej. Od dłuższego czasu największy problem występuje na trasie z Żywca w kierunku Węgierskiej Górki, Milówki, Rajczy i Ujsół. Operator dominujący na tej trasie realizuje głównie połączenia o charakterze komercyjnym, wspomagane komunikacją gminną, do której dopłaca Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych i Urzędy Gmin. Dzięki temu mieszkańcy z okolic Węgierskiej Górki, Milówki, Rajczy i Ujsół, mają możliwość przemieszczania się wewnątrz gminy lub korzystać z istniejących połączeń komercyjnych w kierunku Żywca. Problem z tymi połączeniami jest od zawsze jeśli chodzi o ich synchronizację ze sobą. Rozwiązanie to umożliwiłoby w wielu przypadkach przesiadkę z  jednego autobusu na drugi, w możliwie jak najkrótszym czasie. Odbycie całości podróży na jednym bilecie to już niespełnione marzenie. Czyli maszynka do robienia pieniędzy dla właścicieli firmy. Obecny stan rzeczy sprawia że z roku na rok drastycznie rośnie liczba samochodów, do których przesiadają się osoby niezadowolone z transportu zbiorowego. Rośnie natężenie ruchu a wraz z nim ilość zdarzeń drogowych. Najcięższa sytuacja panuje obecnie w Żywcu, gdzie remont tzw. Mostu Widzyka, generuje korki w centrum Miasta co wpływa jednocześnie na duże opóźnienia autobusów. Z miejscami parkingowymi w mieście również jest kłopot i strefy płatnego parkowania, czy też powiększanie przestrzeni parkingowej w rejonie osiedli mieszkaniowych, okazują się niewystarczające. Bo ileż można powiększać parkingi? Nie mieszkamy przecież w mieście z gumy. Stąd też pomysł, aby mój program Kandydata do Rady Powiatu Żywieckiego, dotyczył głównie poprawy jakości transportu zbiorowego i rozwiązania problemu wykluczenia komunikacyjnego.
A problem ten jak tylko usiąść i dobrze pomyśleć, można rozwiązać na kilka różnych sposobów.
 
Jakie pomysły?
 
1. Można podjąć próbę synchronizacji połączeń autobusowych na Żywiecczyźnie z połączeniami kolejowymi. W Czechach od lat ten model transportu zbiorowego funkcjonuje bez zarzutów, będąc jednocześnie wzorem dla wielu Krajów Europy. Gdyby Koleje Śląskie były zainteresowane rozmową na ten temat, na Żywiecczyźnie a także w innych powiatach Województwa Śląskiego, mogłyby powstać Autobusowe Linie Dowozowe. Jak to działa? Stacje lub przystanki kolejowe znajdujące się na trasie pociągu, pełnią rolę Centrów Przesiadkowych, gdzie pasażerowie z pociągu przesiadają się do autobusu, który dotrze tam gdzie nie dojedzie pociąg i odwrotnie, dowiezie pasażerów do pociągu, z miejscowości oddalonej od linii kolejowej.
A wszystko wzajemnie ze sobą zsynchronizowane i działające na wspólnej taryfie biletowej. Nierealne? W Kolejach Małopolskich ten model transportowy funkcjonuje od wielu lat, a liczba autobusowych linii dowozowych z roku na rok się powiększa.
2. Drugi pomysł, w zasadzie najprostszy do realizacji, to zrzeszenie wszystkich obecnych prywatnych operatorów w jeden związek komunikacyjny. Podobnie na Górnym Śląsku działa ZTM. Zarząd ogłasza przetarg na obsługę poszczególnych linii, wyraża chęć zamówienia określonej ilości połączeń na  każdej linii, a zainteresowani przewoźnicy biorą w nich udział. Wybrani w drodze przetargu operatorzy świadczą usługi przewozu osób na określonych liniach. W powiecie żywieckim takim Organizatorem Transportu zbiorowego z powodzeniem może być Starostwo Powiatowe, które u dotychczasowych operatorów zamawia określoną ilość połączeń w każdy zakątek Żywiecczyzny, a rozkłady jazdy powstają w porozumieniu z gminami, które przyjmują od mieszkańców każdej z nich wnioski o zapotrzebowanie na połączenia w określonych godzinach. Tutaj również podobnie jak w ZTM widzę możliwość wspólnej taryfy dla wszystkich przewoźników. Oczywiście w tym przypadku Samorząd musi do tych połączeń dopłacać.
3. Kolejny możliwy pomysł na poprawę jakości transportu zbiorowego na Żywiecczyźnie, to Międzygminny Związek Komunikacyjny, który zakłada Starostwo Powiatowe, a gminy są współudziałowcami. Tak to wygląda np. w Komunikacji Beskidzkiej. Jako publiczny operator komunikacyjny, w pierwszej kolejności otrzymują środki z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, a dodatkowo mogą się ubiegać o środki finansowe z Polskiego Ładu np. na nowe autobusy. W Komunikacji Beskidzkiej dokładnie tak to działa. Dlaczego na Żywiecczyźnie nie może być podobnie?
 
Wystarczy Postawić na Dialog i Szukać Porozumienia
 
Jeżeli w porę nie zareagujemy, każdy z nas już wkrótce może tego gorzko żałować...
Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło pracę nad dwoma nowymi podatkami od samochodów. Jeden z nich może pojawić się już na początku 2025 r. Wszystko w imię dbania o środowisko i ograniczenie emisji spalin. Według założeń sprawić to miały dwie nowe daniny: nowa opłata rejestracyjna oraz nowy podatek od posiadania samochodu. Ma to zachęcać kierowców do zrezygnowania z posiadania własnego samochodu, bądź do zakupu auta elektrycznego.
Dodając to do już istniejących stref płatnego parkowania i obecnych w wielu dużych miastach strefach czystego transportu, kierowco płacz i płać, jeśli nie będzie alternatywy w postaci dobrze zorganizowanego transportu zbiorowego, dopasowanego do potrzeb pasażerów.
Dlatego kandyduję do Rady Powiatu Żywieckiego, aby w oparciu o własne doświadczenia z punktu widzenia pasażera, zabiegać o dobrze zorganizowany transport zbiorowy w powiecie żywieckim.
Liczę na owocną pracę zespołową z pozostałymi Radnymi.
Oczywiście na inne problemy istniejące w powiecie żywieckim, które z pewnością również bedą poruszane, nie zamykam się, a wręcz zamierzam być otwarty.
7 kwietnia idąc na Wybory, zachęcam do oddania głosu na mnie.
Poprzez dobrą komunikację, chciałbym budować z Państwem każdego dnia wiele pozytywnych relacji.
 
Zapamiętajcie Państwo: Łukasz Eichner Lista nr. 21 pozycja numer 3
 
lukasz Eichner baner
Materiał wyborczy sfinansowany ze środków Porozumienia Samorządowego Powiatu Żywieckiego.