Oferty sponsorowane

Przedsiębiorcy chcący uzyskać w tym roku zwolnienie podatkowe w ramach Decyzji o wsparciu w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mają możliwość skorzystania z wyższej o 10% intensywności pomocy publicznej!

5 grudnia 2022 roku Komisja Europejska przyjęła pięć polskich programów operacyjnych
z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji, w tym program dla Województwa Śląskiego. Jednocześnie, zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 bazowa intensywność wsparcia dla dużych przedsiębiorców zwiększona została o 10% tj. do wysokości 40% w następujących podregionach województwa śląskiego: bytomskim, gliwickim, katowickim, sosnowieckim, tyskim, bielskim i rybnickim. Zgodnie z komunikatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nowe przepisy obowiązują od 16 lutego 2023r.        

Nowe przepisy to również korzystniejsze warunki dla inwestorów, którzy zrealizowali już inwestycje. Chodzi bowiem o reinwestycje w ramach istniejących zakładów.

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują także przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2861). Minimalna wartość nowej inwestycji może być aż o 50 procent niższa w porównaniu do standardowych nakładów, jakie musi ponieść mikro i mała firma w danej lokalizacji (wcześniej przepisy te obwiązywały tylko dla dużych i średnich firm). Innymi słowy od 1 stycznia 2023 roku mamy o połowę niższy próg potrzebny do uzyskania Decyzji o wsparciu w strefie dla reinwestycji, która dotyczy: zwiększenia zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacji produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów wcześniej nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

- Polska Strefa Inwestycji stwarza od tego roku jeszcze lepsze możliwości inwestycyjne dla przedsiębiorców. Dzięki ostatnim zmianom przepisów dotyczących wysokości pomocy publicznej firma planująca inwestycję o wartości 10 mln złotych może uzyskać dodatkowo
1 mln więcej zwolnienia podatkowego niż dotychczas! - informuje dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

###

O Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została powołana 18 czerwca 1996 r. w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Dzisiaj uznawana jest za lidera wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych, co potwierdza m.in. pierwsze miejscu w Europie oraz pozycja w pierwszej piątce najlepszych specjalnych stref ekonomicznych na świecie (wg rankingu FDI Business Financial Times 2021). KSSE obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 540 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 42 mld złotych i stworzyły 90 000 miejsc pracy. KSSE stawia na łączenie nauki z biznesem, budowanie partnerstwa w procesie inwestycyjnym, efektywną współpracę Polski z zagranicą oraz wsparcie w zapewnianiu wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby rynku pracy i przedsiębiorców.

 Więcej informacji można znaleźć na www.ksse.com.pl