Oferty sponsorowane

Wybory parlamentarne odbędą się już w niedzielę 15 października. W okręgu 27 obejmującym Miasto Bielsko-Biała oraz powiaty bielski, cieszyński, pszczyński oraz żywiecki do Sejmu RP z listy nr 6 KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI z pozycji nr 2 kandyduje Małgorzata Pępek - szósty najaktywniejszy Poseł w Sejmie, która zajmuje jednocześnie pierwsze miejsce pod względem liczby wystąpień w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej.

 

 Poseł Małgorzata Pępek jestem mieszkanką Żywca. Reprezentuje mieszkańców naszego regionu w Sejmie od 2011 r. Posiada wyższe wykształcenie administracyjne, ukończyła również studia podyplomowe Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, związane z administracją samorządową i strukturami Unii Europejskiej. Od początku lat 90-tych była związana z działalnością samorządową, jako Radna Gminy Ślemień, członek Zarządu Gminy oraz przez 10 lat jako Wójt. Swoje doświadczenie samorządowca wykorzystuje w pracy parlamentarnej, aby rozwiązywać problemy mieszkańców. Prywatnie jest szczęśliwą żoną, matką dwójki dzieci i babcią.

 PRACA W SEJMIE:

Praca Posła to zabieganie o sprawy ważne dla Mieszkańców. W ramach pełnienia mandatu parlamentarzystka zabierała głos na sali plenarnej 490 razy, wystosowała 565 interpelacji, składa co roku liczne poprawki do budżetu państwa w sprawach, które mają kluczowe znaczenie dla naszego regionu. Jest członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącą Podkomisji stałej ds. gospodarki komunalnej, a także Polsko-Indyjskiej Grupy Parlamentarnej.

PRACA W REGIONIE:

Poseł Małgorzata Pępek kieruje się maksymą „po pierwsze region”. Ceni sobie każdą rozmowę i spotkania z Mieszkańcami. Podjęła blisko 590 interwencji w imieniu wyborców, a 518 osób skorzystało z bezpłatnych porad prawnych. Regularnie uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach, które odbywają się w naszym regionie. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej wypełniać powierzone przez mieszkańców zadania.

DZIAŁALNOŚC SPOŁECZNA:

Podstawą skutecznej działalności społecznej jest codzienna aktywność i osobiste zaangażowanie. Poseł Małgorzata Pępek działa w Ochotniczej Straży Pożarnej jako członek jednostek w Żywcu-Moszczanicy, Ślemieniu, Prezydium Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Żywieckiego oraz Podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych w Sejmie RP. Ma zaszczyt być również aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Stowarzyszenia Aktywne Kobiety Podbeskidzia, Oddziału Babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Wszystko z myślą i dla Mieszkańców.

 Priorytety:

- rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie

- bezpieczeństwo Mieszkańców: wsparcie OSP i Policji

- pomoc dla przedsiębiorców

- czyste środowisko: wsparcie dla Mieszkańców

- rozwój oświaty i samorządów

- rozwój infrastruktury sportowej

- pakiet pomocy dla Seniorów

- ochrona i profilaktyka zdrowia, uzdrowienie szpitali i dofinansowanie in vitro

- wsparcie dla młodych w zakresie rozwoju mieszkalnictwa oraz rynku pracy

 15.10.2023 – Wybierz dobrze

„Małgorzata Pępek to osoba o dużej wrażliwości na sprawy społeczne. Jest pracowita i rzetelna. Liczę, że oddadzą Państwo na nią swój głos. To najlepszy wybór.”

Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego VI, VII, VIII, IX kadencji, ekspert w zakresie funduszy europejskich

Moje priorytety:

- rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie

- bezpieczeństwo Mieszkańców: wsparcie OSP i Policji

- pomoc dla przedsiębiorców

- czyste środowisko: wsparcie dla Mieszkańców

- rozwój oświaty i samorządów

- rozwój infrastruktury sportowej

- pakiet pomocy dla Seniorów

- ochrona i profilaktyka zdrowia, uzdrowienie szpitali i dofinansowanie in vitro

- wsparcie dla młodych w zakresie rozwoju mieszkalnictwa oraz rynku pracy

  

instagram nowa ikona 1057 2227    facebook 76658 960 720   twitter 2672572 640    tictok p4AvU8f

 

Materiał został sfinansowany przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI