Oferty sponsorowane

 Szkoła kolejowa Zespołu Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach prócz prowadzonego w ciągu roku szkolnego normalnego toku kształcenia w związku z ogólnie widoczną w skali krajowej drastycznie pogarszającą się kondycją psychiczną młodzieży od dłuższego czasu organizuje i nieprzerwanie rozszerza zakres działań zmierzających do przeciwdziałania wymienionym wyżej czynnikom.

Są to profilaktyka (pogadanki w szkole z zaproszonymi przedstawicielami poradni psychologicznych, policji i służb medycznych), opieka pedagoga szkolnego i psychologa (w tym przypadku podobnie jak w innych placówkach oświatowych, jedynie z prawdopodobną różnicą, że psycholog jest dostępny dla uczniów w niektóre dni tygodnia do późnych godzin popołudniowych), zajęcia terapeutyczne dla uczniów posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęcia i aktywności mające na celu rozwój psycho- fizyczny i jednoczesną integrację młodzieży (zajęcia sportowe, surviwalowe, kółka zainteresowań). W placówce funkcjonują kółka zainteresowań modelarskie i przyrodnicze, posiada ona nowoczesną sale fitness ukierunkowaną na zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym i wyrównawczym oraz prowadzi cykle zajęć w trybie pozalekcyjnym nauki tenisa ziemnego i żeglarstwa. Szkoła realizując powyższe zamierzenia jest świetnie wyposażona w przyrządy i pomoce naukowe (m.in. refleksmomierz, gry logiczne i skojarzeniowe, programy komputerowe) do prowadzenia rewalidacji i szeroko rozumianej terapii, co czyni wspomniane zajęcia ciekawymi i atrakcyjnymi dla młodzieży.

IMG 20230612 WA0009

IMG 20230612 WA0011