Oferty sponsorowane

Szkoła kolejowa Zespołu Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach funkcjonuje w naszym regionie z powodzeniem już trzech lat kształcąc młodzież na poziomie technikum o profilu technik transportu kolejowego oraz branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych.

Zajęcia praktyczne w technikum odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły, natomiast uczniowie szkoły zawodowej zajęcia praktyczne w przeważającej większości odbywają na terenie Zakładów Taboru Kolejowego PKP CARGO w Czechowicach- Dziedzicach oraz w mniejszym zakresie na terenie obiektów PKP Intercity. Nauczycielami przedmiotów zawodowych są wykładowcy i instruktorzy spółek kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe (w technikum), PKP CARGO oraz PKP Intercity. Szkoła rozwija się bardzo dynamicznie, od początku 2023 r. posiada ona 3 profesjonalne pracownie kolejowe, tj. pracownię prowadzenia i sterowania ruchem kolejowym wyposażoną w nowoczesny symulator SRK firmy SIM FACTOR (pomoc naukowa, którą posiadają na chwilę obecną tylko nieliczne szkoły kolejowe w Polsce), pracownię modelową dróg i taboru ruchu kolejowego, na którą składa się profesjonalna sterowana cyfrowo i analogowo makieta kolejowa oraz pracownię mechaniki kolejowej, która od bieżącego pełni również funkcję ośrodka egzaminacyjnego zawodu mechanik pojazdów kolejowych.

Uczniowie szkoły branżowej I stopnia uczący się w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych zdobywają wiedze związaną z diagnozą, kontrolą i naprawą taboru kolejowego, natomiast uczniowie technikum w ciągu 5 lat nauki poznają szeroki wachlarz zagadnień związany z ogólnie rozumianym kolejnictwem, w tym przede wszystkim sterowanie ruchem kolejowym, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, prowadzenie ruchu ruchu pociągów, mechanika, tabor kolejowy, logistyka oraz obsługa klienta. Młodzież oddziałów kolejowych ma możliwość przy spełnieniu określonych kryteriów (frekwencja, oceny i ogólnie rozumiana postawa uczniowska) może skorzystać z programu stypendialnego dla uczniów szkół średnich wiążącego się prócz wynagrodzenia każdego miesiąca z darmowych przejazdów kolejowych na cały kraj oraz z gwarancją pracy w spółce po zakończeniu szkoły.  

Prócz prowadzenia normalnego toku nauczania zgodnego z wytycznymi MEN placówka prowadzi szereg zajęć pozalekcyjnych obejmujących kółko modelarskie przyrodnicze i informatyczne oraz okresowo zajęcia sportowe tenisa ziemnego i żeglarstwa. Młodzież cyklicznie bierze udział w wycieczkach (Wrocław Oceanarium , Kraków ) , natomiast w kwietniu młodzież klas II i III technikum kolejowego i informatycznego wraz z dyrektorem brała udział w praktykach zagranicznych w ramach programu unijnego Erasmus + w Grenadzie na południu Hiszpanii.

Wreszcie należy podkreślić, że szkoła kładzie bardzo duży nacisk na pomoc pedagogiczno- psychologiczną dla młodzieży, prowadzi zajęcia terapeutyczne, zatrudnia psychologa i terapeutów, co związane jest z ogólnie widoczną pogarszająca się kondycją psychiczną młodzieży.

Strona https://www.szkoly.zywiec.zdz.pl/

tel. 33 861 23 73 tel. 697 818 746