Oferty sponsorowane

logo1

Miasto Żywiec, realizuje projekt pn. „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Islandia, Liechtenstein i Norwegia ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 1,55 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy na lata 2014–2021.

Nowa ścieżka rozwoju Żywca zakłada działania służące zapewnieniu wszystkim mieszkańcom warunków do zdrowego życia, pracy i wypoczynku w czystym środowisku, poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, zwalczanie zanieczyszczeń oraz zmianę nawyków komunikacyjnych oraz pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości.

Istotną dla naszego Miasta inwestycją jest budowatras pieszo – rowerowych wraz z małą architekturą oraz z kładką na rzece Sole, która połączy turystycznie oba brzegi  i  usprawni  organizację wydarzeń kulturalnych.W ramach projektu promowane i popularyzowane są różne formy aktywności sportowej i rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, osób  z niepełnosprawnościami. Cyklicznie organizowane są zajęcia i warsztaty dla dzieci i dorosłych w Miejskim Centrum Ekologicznym. Początkiem kwietnia ruszyła II edycja konkursu na najładniejszy żywiecki ogródek i balkon, zachęcającego do zadbania o zieloną przestrzeń w mieście. W ramach rozwoju instytucjonalnego i zwiększenia kompetencji pracowników, organizowane są szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu, które wdrażane są z Partnerem Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Już wkrótce również zaczną powstawać murale w 5 lokalizacjach, które poprawią estetykę miasta Żywiec.

 To tylko zarys wybranych działań. Miasto Żywiec, zaprasza do śledzenia strony internetowej, w całości poświęconej projektowi – www.smart.zywiec.pl Projekt finansowany jest w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

logo2