Oferty sponsorowane

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu poinformował, że trwa nabór na bezpłatne kursy. 

- do Branżowej Szkoły II stopnia - szczegóły TUTAJ

- na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach MOD.03 i MOD. 11 (branża przemysłu mody - projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych), FRK.03 (branża fryzjersko - kosmetyczna - projektowanie i wykonywanie fryzur) i DRM.08 (branża drzewno-stolarska - organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i wyrobów drewnopochodnych).

 mod 03    mod 11    frk03    drm04  

Nauka na KKZ jest bezpłatna!

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjne kursy zawodowe skierowane są do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat, bez względu na dotychczas ukończoną szkołę (gimnazjum, liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, branżowa szkoła I stopnia, a także osób po ukończeniu studiów wyższych). Po ukończeniu kursu słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu danego kursu i uzyskuje prawo przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Kurs umożliwia zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia. Zajęcia odbywają się w formie zaocznej: nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, głównie: soboty i niedziele.

Osoba, która po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystąpi do egzaminu zawodowego i zda go, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie branżowej szkoły I stopnia jest to wykształcenie zasadnicze branżowe (zawodowe), natomiast w przypadku zawodu na poziomie technikum jest to wykształcenie średnie.

Kursy skierowane są do osób, które chcą:

  • udokumentować posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,
  • zdobyć nowy zawód,
  • zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,
  • podnieść kwalifikacje w danym zawodzie,
  • zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyjęcie - druk wniosku dostępny w sekretariacie szkoły oraz do pobrania TUTAJ

– świadectwo ukończenia szkoły (podstawowje/ gimnazjum, branżowej szkoły I stopnia, technikum, liceum),

– zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podst. Art.6ust.5ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (DZ. U. z 2017r.poz.1184) – dotyczy kandydatów do szkół zawodowych

 Planowane rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2022 roku.

Uruchomienie kursu zależy od liczby chętnych. Minimalna liczba słuchaczy - 20.

 

Plany nauczania kursów:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Nazwa i symbol zawodu: Krawiec 753105

Lp. Przedmiot Suma godzin w okresie nauczania
1. Język obcy zawodowy 20
2. Projektowanie i stylizacja 40
3. Konstrukcja i modelowanie form 60
4. Materiałoznawstwo odzieżowe 46
5. Technologia odzieży 84
6. Wytwarzanie odzieży z dokumentacją 250
  Razem 500

 

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Nazwa i symbol zawodu: Technik przemysłu mody 311941

Lp. Przedmiot Suma godzin w okresie nauczania
1. Język obcy zawodowy 20
2. Projektowanie i stylizacja 20
3. Marketing mody 40
4. Technologia odzieży 40
5. Komputerowe opracowanie form/ Cad Grafis 40
6. Wytwarzanie odzieży z dokumentacją 160
  Razem 320

 Wnioski należy składać do 29 lipca 2022r. w sekretariacie szkoły. Planowane rozpoczęcie zajęć - wrzesień 2022r.

 Pobierz WNIOSEK

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie uczniowskim ZSB-D (pokój 102), w godz. 8:00–15:00

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej

34–300 Żywiec, ul. Szkolna 2

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:

tel. 33 861 21 75 wew. 5

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.zsbd.edu.pl