43. Regaty o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej

43. Regaty o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej

10 lipca 2021 roku na terenie Ośrodka Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej odbędą się 43. Regaty o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej.

Start wydarzenia o godz. 11:00.

W regatach mogą brać udział zawodnicy posiadający odpowiednie uprawnienia, zgłoszeni przez Kluby i Sekcje będące członkami PZŻ oraz indywidualnie.

Każdy uczestnik musi posiadać aktualny wpis do książeczki żeglarskiej o stanie zdrowia lub oddzielne zaświadczenie lekarskie.

Klasyfikacja będzie prowadzone w następujących klasach:

A - OMEGA – STANDARD (z podstawowym ożaglowaniem i osprzętem )

B - ŁODZIE KABINOWE (z podstawowym ożaglowaniem i osprzętem do 6,5 m pokładu)

C - ŁODZIE KABINOWE (z podstawowym ożaglowaniem i osprzętem, pow. 6,5 m pokładu)

D – KLASA WOLNA

Wydarzenie jest również  11 memoriałem  Zbigniewa Kuci.

Zdjęcie: UM Żywiec