Sport

Wójt gminy Gilowice ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie działań na rozwój sportu na terenie gminy w 2021 roku. 

Dotacja może być przyznana na dofinansowanie wydatków bieżących wybranego projektu:

1) rea|izację programów szkolenia sportowego, tj':

a) finansowanie wynagrodzeń trenerów i instruktorów;

b) dofinansowanie kosztów pobytu zawodników i kadry szkoleniowej na krajowych zgrupowaniach, kosztów wyżywienia, zakwaterowania, transportu' wynajmu obiektów sportowych i sprzętu sportowego,

c) badań lekarskich, diagnostycznych i wydolnościowych zawodników zrzeszonych w klubie sportowym; nie sprzętu Sportowego oraz zakup strojów sportowych;

3) zakup artykułów medycznych pierwszej pomocy;

4) pokrycie kosztów organizowania udziału w krajowych zawodach sportowych lub uczestnictwa w krajowych zawodach sportowych, tj.:

a) delegacji i wynagrodzenia licencjonowanych sędziów sportowych;

b) opłat startowych, opłat wpisowych, opłat licencyjnych i innych kosztów udziału zawodników w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe;

c) transportu zawodników na zawody sportowe; d) posiłków profilaktycznych i napojów dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych;

5) zakup podstawowego wyposażenia służącego utrzymaniu i konserwacji obiektów sportowych;

6) stypendia Sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe;

7) pokrycie kosztów organizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz kadry trenerskiej - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub

Wszystkie załączniki oraz regulamin dostępne na stronie Urzędu Gminy Gilowice.

Zdjęcie: Pixababy