Sport

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras rozstrzygnął kolejną edycję programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” - edycja 2023. W jej ramach przyznał łącznie 75 mln zł dotacji na modernizację 293 Orlików. Pieniądze trafią również na Żywiecczyznę!

 Rządowy program modernizacji Orlików wystartował w ubiegłym roku. W pilotażowej edycji przyznano 45 mln zł na unowocześnienie 170 Orlików. Obecnie rozstrzygnięta edycja programu to 75 mln zł na modernizację 293 Orlików. Jednocześnie Minister Nitras podjął decyzję o podwyższeniu poziomu dofinansowania. Do tej pory samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 33 proc., 50 proc. i 70 proc. kosztów inwestycji – w zależności od poziomu zamożności danego samorządu. W drugiej edycji Minister Sportu zadecydował o likwidacji najmniejszego poziomu dofinansowania (33 proc.). - Ta zmiana z pewnością przyspieszy proces modernizacji Orlików, co przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnych i odciąży budżety samorządów – podkreśla Sławomir Nitras. Jak również zaznaczył Minister:

Wprowadzony ponad dekadę temu program budowy Orlików był przełomowy dla rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Polsce. Umożliwił dostęp do wysokiej jakości obiektów sportowych dla społeczności lokalnych na terenie całego kraju. Do dziś Orliki stanowią jeden z fundamentów aktywnego trybu życia dla wielu Polaków. Z tego też powodu podejmujemy działania w celu przywracania im pełnej funkcjonalnośc

Dofinansowanie związane z programem umożliwia remont, przebudowę, modernizację obiektu, w tym budowę nowego zaplecza takiego jak sanitariaty czy szatnie. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2024/2025. W powiecie żywieckim dofinansowanie otrzymają trzy obiekty:

  • Orlik w Milówce ( przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce);
  • Orlik w Pietrzykowicach (przy ulicy Bory);
  • Orlik w Ujsołach.