Sport

Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Babiogórskim PTTK w Żywcu organizuje konkurs na najaktywniejszego turystę rowerowego. Celem konkursu jest rozpowszechnianie turystyki rowerowej poprzez zdobywanie odznak kolarskich i krajoznawczych. Konkurs obejmuje wszystkich członków  PTTK Oddziału Babiogórskiego i ich rodziny uprawiające turystykę kolarską. Konkurs trwa od 20 maja 2014 do 31 października 2014.

Regulamin konkursu:

Przebieg:

Turysta winien dokumentować odbyte wycieczki w książeczce Kolarskiej Odznaki Turystycznej i dziennikach osobistych (notes, kartka). Potwierdzenie odbycia wycieczki poprzez odbicie pieczęci z miejscowości na trasie lub pieczątki okolicznościowej lub pieczątki organizatora imprezy.

Do oceny należy przedłożyć Książeczkę Kolarskiej Odznaki Turystycznej oraz dzienniczek z potwierdzeniami i wykazem imprez i zdobytych odznak.

żywiec rower

 Punktacja:

1 ptk za wycieczkę rowerową jednodniową

1,5 ptk za każdy dzień wycieczki wielodniowej

2 ptk za udział w imprezie zorganizowanej Oddziałowej

3 ptk za udział w imprezie zorganizowanej poza oddziałowej

4 ptk za udział w imprezie centralnej

5 ptk za zdobycie odznaki KOT, KOP, Krajoznawczej lub regionalnej ( w stopniu małym)

6 ptk za zdobycie odznaki KOT, KOP, Krajoznawczej, „Szlakiem Zamków”, „Dookoła Polski” , „Wiślanej” ( w stopniu dużym) i „Za Wytrwałość”

 Oceny dokonuje Komisja Kolarska Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu

Nagrodzone będą pierwsze trzy miejsca oraz dodatkowo najmłodszy (jeżdżący samodzielnie) turysta.

Zapraszamy