Sport
6 lutego 2014 roku odbędą się zawody narciarskie.  O Puchar Korbielowa powalczą dzieci i młodzież na trasie nr 3 w Korbielowie Kamiennej. Start o godz. 10.00, obowiązkowe kaski. Zawodnicy zostaną, zgodnie z wiekiem, przypisani do jednej z pięciu kategorii wiekowych dziewcząt i chłopców. Warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest złożenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Organizatorami sportowej imprezy są Urząd Gminy w Jeleśni, współorganizatorem jest Ośrodek Narciarski Pilsko-Jontek. Zgłoszenia przyjmować będzie Biuro Zawodów w dniu zawodów od godz. 8:30 do godz. 9:30, (ulokowane zostanie w restauracji Kamienna Solisko) lub internetowo poprzez wysłanie wypełnionej i zeskanowanej karty zgłoszenia na adres: pucharkorbielowa