Sport

Nadleśnictwo Ujsoły informuje o czasowym zamknięciu łącznikowego, żółtego szlaku turystycznego, na odcinku od szlaku czarnego (Złatna Huta - Rysianka) do szlaku niebieskiego (Złatna - Hala Lipowska).

Zamkniecie spowodowane jest prowadzeniem prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna na powierzchniach dotkniętych zniszczeniami prez wiatr. Szlak zostaje zamknięty na okres trzech tygodni, od dnia 23.04.2020 r. Alternatywne obejście szlak czarny na Halę Rysianka i dalej na Halę Lipowską. Stosowne informacje Nadleśnictwo umieści na parkingach, przy schroniskach oraz na wejściach na szlak.