Sport

W gminie Łękawica odbędzie się XX Turniej Barbórkowy.