XXII Międzynarodowy Bieg Górski ŻAR

XXII Międzynarodowy Bieg Górski ŻAR

21 sierpnia br. odbędzie się XXII Międzynarodowy Bieg Górski Żar. 

CEL IMPREZY:
- upowszechnianie biegania jako
najprostszej formy ruchu
- popularyzacja biegów górskich
- promocja walorów turystyczno-krajoznawczych

Bieg odbędzie się 21 sierpnia br. w Międzybrodziu Żywieckim. 

Start o godzinie 11.30. 


Zdjęcie: GOKIS Czernichów