Sport

Z okazji wysokich wyników sportowych zawodników żywieckich klubów i powiatu żywieckiego uzyskanych w zakończonym roku 2023 Władze Miasta Żywca i Starostwa Powiatowego wręczyły zawodnikom i zawodniczkom oraz ich trenerom specjalne wyróżnienia finansowe i rzeczowe. Wśród wyróżnionych klubów znalazł się jeden z najlepszych klubów sportowych nie tylko w naszym regionie, ale i w Europie, osiągający ogólnoświatowe sukcesy - LKS "Łucznik-Żywiec". Zapraszamy do przeczytania rozmowy z prezesem Klubu - Janem Lachem. 

Za nami Gala Sportu 2024. Wyróżnienie otrzymało duże grono zawodników Klubu LKS "Łucznik-Żywiec". Niestety wielu zawodników nie przybyło na galę. Dlaczego?

Jan Lach: Największą grupę wśród wyróżnionych sportowców stanowili przedstawiciele LKS „Łucznik-Żywiec” najlepszego klubu sportowego w Polsce oraz najlepsi zawodnicy TS Stal Śrubiarnia, Biathlonowego KS Żywiec, lekkoatleci z MKS Żywiec, wybitni sportowcy z niepełnosprawnością z podnoszenia ciężarów, łucznictwa. Niestety ze względu na przesunięcie terminu przez organizatora z dnia 28.03.2024r. na 4.04.2024r. większość utytułowanych zawodników nie uczestniczyła w uroczystości ze względu na udział Mistrzyń i V-ce Mistrzyń Świata i Europy: Wiolety Myszor, Natalii Leśniak, Sylwii Zyzańskiej, Klaudii Płazy oraz najlepszych polskich seniorów: Oskara Kasprowskiego i Konrada Kupczaka w zawodach międzynarodowych w Antalyi w Turcji w dniach 2-7.04.br zawody te były kwalifikacją polskich łuczników do Pucharu Świata w Shanghaiu/Chiny w dniach 22-28.04.br.
W imprezie, która miała małą frekwencję nie uczestniczyli również inni zawodnicy Łucznika Żywiec i innych klubów żywieckich ze względu na pracę, studia i szkołę. Jak z tego wynika impreza organizowana dla Żywieckiego Sportu w jednym dniu spośród 366 dni w roku powinna odbywać się w piątek najwcześniej od godz. 16:00 aby wszyscy najlepsi sportowcy mogli dojechać do Żywca i uczestnicy imprezy po pracy powinni mieć na ten dzień czas poświęcając go jeden raz w roku dla sportu w mieście i powiecie a nie wychodzić w trakcie imprezy.

Dla przypomnienia pierwsza Gala Sportu Żywieckiego z inicjatywy trenera Jana Lacha i klubu Łucznik Żywiec odbyła się w dniu 27.01.2012r. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Jak ocenia Pan tegoroczne wydarzenie? Czy zawodnicy LKS "Łucznik-Żywiec" czują satysfakcję?

Jan Lach: Wspomniana Gala odbyła się właśnie w piątek o godzinie 16:30 i uczestniczyło w niej ponad 360 zawodników i ich rodziców oraz trenerów, wszystkich klubów sportowych działających w Żywcu we wszystkich dyscyplinach sportu łącznie z piłkarkami MITECH Żywiec i piłkarzami TS Koszarawa Żywiec i Czarni Góral Żywiec, dyrektorów i ich przedstawicieli ze szkół średnich i podstawowych z Miasta.Większość zawodników, trenerów, prezesów klubów otrzymała okazałe okolicznościowe puchary, nagrody finansowe i nagrody rzeczowe, jako przedstawiciele każdego klubu sportowego działającego w Żywcu. Najlepsi sportowcy otrzymali nagrody finansowe po 2000zł a pozostali od 1000 do 500zł. Nagrody finansowe i rzeczowe zostały ufundowane ze środków własnych klubu LKS Łucznik Żywiec oraz pozyskanych sponsorów na tą imprezę przez ten klub. Klub Łucznik Żywiec za wybitne wyniki sportowe osiągnięte w roku przedolimpijskim 2011 otrzymał na tej imprezie nagrodę finansową w wysokości 5000zł od Burmistrza Miasta Żywca Antoniego Szlagora.
W roku 2012 Łucznik Żywiec wystąpił do Władz Miasta z propozycją organizacji drugiej gali żywieckiego sportu i następnych przez Urząd Miejski w Żywcu na podstawie organizacji i doświadczeń przy organizacji pierwszej gali dla całego żywieckiego sportu całkowicie przez zasłużony żywiecki klub.

Mimo ogromnych sukcesów osiągniętych w roku 2023, w roku jubileuszu 40-lecia klubu przez 83 zawodników na ponad 300 trenujących na co dzień w klubie i szkolonych 18 pracujących w klubie szkoleniowców w postaci 11 złotych, 11 srebrnych, 17 brązowych medali zdobytych podczas Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych w łucznictwie olimpijskim, srebrnego medalu Ksenii Markintantovej posiadającej polskie obywatelstwo od 3 lat na Mistrzostwach Europy Osób z niepełnosprawnością w Holandii i zdobycie kwalifikacji olimpijskiej do IO w Paryżu. Uhonorowanie V-ce Mistrzyni Europy Osób z Niepełnosprawnością cierpiącej w życiu z powodu ułomności zdrowotnej, a poświęcającej swój codzienny czas na realizację życiową w sporcie „wybitną nagrodą w wysokości 450zł” jest dla ludzi związanych ze sportem kompromitacją.

Zaistniały incydent można potraktować tylko niestety jako brak wyobraźni i brak czucia sportu przez organizatorów.
Ponadto najlepsi żywieccy łucznicy w roku 2023 na sportowych arenach zagranicznych zdobyli medale: brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów w Irlandii przez Klaudię Płazę i brązowy medal zespołu kobiet w Klubowym Pucharze Europy w Belgradzie przez W. Myszor, N. Leśniak, K. Płaza.
Klub Łucznik uzyskał sensacyjny rekord Polski w dotychczasowej historii przez zdobycie 612,33pkt. we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w Polsce wg punktacji Ministerstwa Sportu i Turystyki a przez to zdobycie pierwszego miejsca w Polsce w gminach od 25 do 50tys. mieszkańców i nagrody finansowej z Ministerstwa w wysokości 50tys. zł., pierwszego miejsca w Polsce wśród 4627 sklasyfikowanych klubów sportowych, jako klub jednosekcyjny oraz 20-te miejsce w Polsce wśród wszystkich klubów sportowych sklasyfikowanych w kraju, drugie miejsce po raz drugi w woj. śląskim za najlepszym klubem AZS AWF Katowice, który zajął 5 miejsce w ogólnej klasyfikacji w kraju. Łucznik to najlepszy klub sportowy w Polsce i jeden z najlepszych w Europie, który wychował w swojej historii 7 olimpijczyków łącznie z Ksenią a pozostali jeszcze walczą o zdobycie nominacji olimpijskich na Uroczystej Gali Sportu Żywieckiego nie został szczególnie przez Władze Starostwa Żywieckiego uhonorowany w żaden sposób tym bardziej, że podczas głównych uroczystości jubileuszu klubu w dniu 30.09.2023r. w piątek o godz. 17:00 w żywieckim amfiteatrze nie uczestniczył żaden przedstawiciel ani radny powiatowy imiennie zaproszony na 2 tygodnie wcześniej na tą okazałą uroczystość. JEST TO TYM BARDZIEJ SMUTNE I BOLI SERCA TYCH, KTÓRZY PRACUJĄ OD 40 LAT NA RZECZ MIASTA I POWIATU, ŻE WŁADZE POWIATU NIE POTRAFIĄ USZANOWAĆ CODZIENNEJ PRACY I POŚWIĘCENIA - ŻYWYCH LUDZI TRENUJĄCYCH I REALIZUJĄCYCH SWOJĄ PASJĘ ŻYCIOWĄ W SPORCIE: ZAWODNIKÓW, RODZICÓW, SZKOLENIOWCÓW.
Nawet na Gali nie było stać na uhonorowanie klubu pucharem przez przedstawicieli Starostwa.
Walka z Łucznikiem przez oszustwo ówczesnych władz starostwa na czele z ówczesnym rzecznikiem prasowym Stanisławem Kucharczykiem, którzy w latach 2001-2005 nie wypłacili klubowi - organowi prowadzącemu Szkołę Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów należnej dotacji oświatowej o 100% wyższej dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego w całym kraju przekazanej z budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji i Sportu w wysokości 536tys. zł wg. ówczesnych wartości nabywczej pieniędzy, a przekazane środki finansowe do Starostwa w Żywcu zostały przekazane przez 4 lata do fikcyjnej nieistniejącej publicznej szkoły mistrzostwa sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Żywcu-Moszczanicy a szkoła ta została założona przez Starostwo Powiatowe i trenera Stanisława Kępkę w dniu 1.09.2004. Zgodnie z prawem oświatowym szkoła w Moszczanicy mogła otrzymać dotację oświatową dla uczniów sportowców dopiero od stycznia 2005r. Fakt rozliczenia środków finansowych w szkole w Moszczanicy został sprytnie rozliczony przez władze Starostwa w sprawozdaniach do RIO, jako rozliczenie dotacji oświatowej w szkole Mistrzostwa Sportowego w Moszczanicy w latach 2001-2004 i nikt nie sprawdził żę takiej szkoły publicznej zresztą w Moszczanicy nie było. Było to jawne oszustwo i przywłaszczenie środków finansowych z budżetu państwa należnych dla organu prowadzącego LKS Łucznik Żywiec, który otrzymał za w/w lata kwotę 536tys zł w wersji podstawowej dotacji oświatowej, a druga część dotacji w kwocie 536tys. zł należnej dodatkowo dla szkół Mistrzostwa Sportowego władze Starostwa przeznaczyły do nieistniejącej szkoły przy ZSR w Moszczanicy i fakt ten potwierdził późniejszy V-ce Starosta Stanisław Kucharczyk, ale przedawnienie oszustwa wg. polskiego prawa po 8 latach, spowodowało że przedstawiciele Starostwa nie ponieśli za ten czyn żadnej konsekwencji ani kary, a do dnia dzisiejszego nikt ze Starostwa nie potrafił przeprosić działaczy klubu, zawodników, szkoleniowców, rodziców za ogromną wyrządzoną szkodę społecznemu stowarzyszeniu kultury fizycznej oraz ogromną wówczas stratę finansową, która w latach 2005-2012 spowodowała zdeterminowaną walkę o dalszą egzystencję zasłużonego klubu bez środków finansowych, który działał bardzo efektywnie pod wodzą pierwszego prezesa ś.p. Juliana Greli, a później dzięki nadzwyczajnemu poświęceniu finansowemu założyciela klubu, trenera Jana Lacha, sponsorów których musiał znaleźć aby nie zlikwidować klubu, który założył. Walka z trenerem i prezesem klubu Janem Lachem nie może być usprawiedliwieniem dla lekceważenia dorobku sportowego żywieckich zawodników, ich rodziców, działaczy i szkoleniowców, bo można kogoś nie lubić, ale nie można zapominać o ogromnym poświęceniu na rzecz rozwoju sportu w mieście, powiecie, w Polsce i na arenach światowych przez młodych i dorosłych sportowców którzy poświęcają całe swoje życie dla realizowania swojej życiowej pasji, ideałów związanych z realizacją siebie przez sport.
Byłem założycielem sekcji łuczniczej przy Miejskim Ośrodku Kultury i Wypoczynku za namową dyrektora Bronisława Adamka w dniu 29.09.1982, klubu LKS Łucznik-MOKiW w Żywcu w dniu 26.05.1983, założycielem Niepublicznego LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego w dn. 14.07.1994 i założycielem Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego we wrześniu 2018r.
Tradycyjnie Łucznik uzyskał tylko uznanie, nagrodzony okazałymi pucharami przez Burmistrza Antoniego Szlagora i zastępcę Marka Czula oraz trzech radnych Miasta: Tomasza Kotajnego, Pawła Szczepanika i Bogusława Bogacza. Na uwagę zasługuje fakt, że następny najlepszy żywiecki klub zdobył 85,47pkt. i był to TS Stal Śrubiarnia Żywiec (siatkówka) prezesa Piotra Tymińskiego zajmując odpowiednio 487 miejsce w Polsce i BLKS Żywiec prezesa Stanisława Kępki – 45pkt. co dało miejsce 942 w kraju na 4678 sklasyfikowanych klubów sportowych. Natomiast wszystkie kluby działające na terenie powiatu zdobyły łącznie 41pkt. Fundacja KS Spartak Węgierska Górka – 20pkt., KZ Perkorz Zarzecze – 12pkt., UKS Wiking Zarzecze – 9pkt. Łącznie sportowcy z Żywca i Powiatu zdobyli w roku 2023 – 870,24pkt. w tym wszystkie kluby oprócz Łucznika Żywiec zdobyły niestety tylko 257,91pkt. na 612,33pkt. zdobytych przez żywieckiego Łucznika. Świadczy to dobitnie o poziomie sportowym pozostałych zawodników klubów, efektywności i wszechstronnej pracy szkoleniowej dofinansowywanych klubów przez Miasto Żywiec i Powiat Żywiecki. I dotyczy to tylko klasyfikacji w sporcie młodzieżowym, natomiast w sporcie seniorskim Łucznik Żywiec nie ma żadnej konkurencji w Polsce ani w Powiecie Żywieckim.    

Prawdopodobnie można wywnioskować, że ogromne sukcesy „Łucznika” szczególnie w ostatnim 20-leciu a najbardziej w roku 2023 są „solą w oku” dla nieprzyjaznych żywieckiemu sportowi urzędników i działaczy, a niestety w sporcie tak jak i w każdej innej dziedzinie życia liczy się efektywne działanie a nie krasomówstwo i „bicie piany” tak charakterystyczne dla minionych czasów PRL-u po transformacji ustrojowej w latach 90-tych. Można liczyć, że nastąpi wreszcie zainteresowanie żywieckim sportem i działalnością klubów przez przyszłych radnych powiatu i miasta, gdyż przez ostatnie kilkanaście lat większość radnych, członków komisji sportu nie miała czasu nawet jeden raz w czasie kadencji przyjść do żywieckich klubów i zapytać działaczy i trenerów, jak prowadzą swoją działalność, jakie mają potrzeby i jakie cele do których dążą w swojej pracy często społecznej będąc z konieczności członkami zarządów swoich klubów sportowych bez żadnych gratyfikacji.