Sport

21 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00 w Hali Torwar w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Sportu powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę. W prezydium rady zasiadła pochodząca z Żywca Anna Tymińska.

Jak planuje Ministerstwo - nowo powołany niezależny komitet doradczy, działający przy ministrze sportu i turystyki będzie dynamicznie współpracował i doradzał ministrowi w zakresie poprawy stanu polskiego sportu. Podczas spotkania ukonstytuowało się prezydium Rady. Przewodniczącym został Krzysztof Kaliszewski, zastępcami Żywczanka - Anna Tymińska i prof. Krzysztof Ficek, natomiast funkcję sekretarza Rady objął Jakub Chełstowski. Społeczna Rada Sportu będzie opierała swoją działalność na trzech filarach:

1. sport dzieci i młodzieży

2. sport wyczynowy

3. sport osób niepełnosprawnych

Spotkania Rady będą odbywały się raz na kwartał.

Pierwsze wnioski odnośnie stanu polskiego sportu pojawiły się już podczas pierwszego spotkania. Anna Tymińska zwróciła uwagę na potrzebę zmiany w nauczaniu wychowania fizycznego w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Profesor Krzysztof Ficek zaapelował, by sportowcy, którzy zakończyli już swoje kariery wspomagali swoim doświadczeniem środowiska sportowe i trenerskie. Z kolei prof. Adam Zając podniósł kwestię wsparcia akademickich centrów szkolenia sportowego, szkolenia dzieci i młodzieży oraz reaktywacji szkolnych klubów sportowych.

W skład Społecznej Rady Sportu weszli m.in. byli sportowcy, trenerzy, menedżerowie, lekarze, prawnicy oraz samorządowcy:

- dr hab. Stefan Bielański

- Jakub Chełstowski

- Dawid Chwałka

- Marek Citko

- prof. Krzysztof Ficek

- Krzysztof Kaliszewski

- Waldemar Klisiak

- dr Piotr Kunysz

- Czesław Lang

- Stefan Majewski

- Ireneusz Mazur

- Lucjusz Nadbereżny

- Piotr Nowacki

- Alicja Pęczak

- Monika Pyrek

- Michał Pol

- Robert Radwański

- Paweł Skrzecz

- Łukasz Szeliga

- Tomasz Sikora

- Artur Siódmiak

- Anna Tymińska

- Andrzej Wasik

- Ireneusz Więckowski

- Tomasz Wróbel

- prof. Adam Zając

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki