23. zlot turystyczno-ekologiczny "Czyste Góry" za nami

23. zlot turystyczno-ekologiczny "Czyste Góry" za nami

Tradycyjnie wzorem lat ubiegłych Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Żywcu włączył się do akcji „Sprzątanie Świata”, która w tym roku została opatrzona hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

W dniu 25 września br. w ramach Festiwalu Czyste Beskidy odbył się 23. Zlot Turystyczno -Ekologiczny „Czyste Góry 2021.” Celami Zlotu było: porządkowanie szlaków turystycznych, promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny” oraz poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami Zlotu, zainteresowanymi ochroną środowiska i krajoznawstwem  oraz uprawianiem pieszej turystyki górskiej. Poprzez to przedsięwzięcie powiat żywiecki apelował do mieszkańców, a przede wszystkim do młodego pokolenia, o szanowanie środowiska naturalnego. W tym roku w Zlocie wzięło udział blisko 600 osób.

Uczestnicy Zlotu mieli do wyboru 4 trasy prowadzące do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Soblówce. Młodzi ekolodzy pod opieką nauczycieli i wychowawców szkół powiatu żywieckiego uporządkowali szlaki górskie, z których zebrali kilkadziesiąt worków odpadów, plastikowych butelek i śmieci, które zapełniły znacznych rozmiarów kontener.

W gościnnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Soblówce, będącym jednocześnie współorganizatorem imprezy, uczestnicy otrzymali gorący posiłek i po krótkim odpoczynku wzięli udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatora.

Ponadto każdy z uczestników Zlotu otrzymał upominek oraz wodę ufundowane przez firmę Żywiec Zdrój, a także upominki zakupione ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych.

Tradycyjnie zostały także wyróżnione szkoły, które zebrały najwięcej śmieci. Laureaci
i uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe:

I miejsce: Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 w Żywcu

II miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żywcu

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Czernichowie

IV miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

V miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jeleśni

 Mając na uwadze względy bezpieczeństwa i konieczność zachowania dystansu społecznego organizator przewidział zajęcia, które odbyły się w mniejszych grupach:

Stanowisko A: Jak segregować śmieci? - Warsztaty podczas których uczestnicy dowiedzieli się dlaczego powinniśmy segregować śmieci i w jaki sposób to robić poprawnie oraz zabawa Memory Ekologiczne  przygotowane przez Fundację Energia Społeczna.

Stanowisko B: Eko granie i śpiewanie - Warsztaty muzyczne, podczas których uczniowie Fundacji Braci Golec uczyli uczestników śpiewać hymnu Czyste Beskidy Festiwal.

Stanowisko C: Szycie EkoWoreczków - Warsztaty podczas których uczestnicy mieli okazje samodzielnie uszyć dla siebie ekoworeczki z firanki – przygotowane przez Fundację Energia Społeczna. EkoWoreczki są wielorazową alternatywą dla jednorazówek na owoce i warzywa.

Stanowisko D: Quiz krajoznawczo-ekologiczny - Quiz podczas którego uczestnicy odpowiadali na pytania o tematyce krajoznawczo-ekologicznej – przygotowany przez Jacka Seweryna – Radnego Rady Powiatu Żywieckiego.

Stanowisko E: Atrakcje militarne - przygotowane przez Certyfikowaną Wojskową Klasę Mundurową Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu oraz Żygliński Szkołę Przetrwania.

Stanowisko F: Warsztaty edukacyjno-ekologiczne przygotowane przez firmę Żywiec Zdrój.

Stanowisko G: Bioróżnorodność – gry i zabawy, Fotobudka – przygotowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących  im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu - Centrum Edukacji Ekologicznej "Arka”.

Stanowisko H: Gra ekologiczna Eko-memory - gra polegająca na odnajdywaniu par z nauką w tle przygotowana przez Fundację Edukacji Przyrodniczej  „Poznaj Beskidy”.

Stanowisko I: Gry edukacyjne przygotowane przez Beskidzki Oddział PTSM w Bielsku-Białej.

Wśród osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością znaleźli się: Władysława Salachna – Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły, Jolanta Kołodziej – Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach oraz Bogusław Sroka - Prezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Bielsku Białej.

 W imieniu organizatorów 23. Zlotu Turystyczno - Ekologicznego „Czyste Góry 2021” składamy szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji przedsięwzięcia partnerom imprezy: Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Soblówce, Rafałowi Bałasiowi i Marcie Matuszny z Fundacji Energia Społeczna w Rajczy, Fundacji Braci Golec, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego, firmie Żywiec Zdrój S.A., Jackowi Sewerynowi – Radnemu Rady Powiatu w Żywcu, Certyfikowanej Wojskowej Klasie Mundurowej Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Żygliński Szkole Przetrwania, Zespołowi Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu oraz Beskidzkiemu Oddziałowi PTSM Oddział w Bielsku-Białej.

 


Drukuj   E-mail