Wydarzenia

Za 25 lat swego kapłaństwa dziękował w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w Żywcu-Zabłociu ks. Marek Studenski. Wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej od czasu święceń jest związany z zabłocką parafią św. Floriana – 25 sierpnia 1995 r. został tu wikariuszem, a obecnie wspomaga kapłańską posługą duszpasterzy wspólnoty parafialnej. Ćwierć wieku temu zakładał zespół redakcyjny „Głosu Floriańskiego”.

Ks. Studenski przewodniczył Mszy św. odpustowej. W kazaniu sekretarz biskupa ordynariusza ks. Piotr Góra podkreślił pobożność maryjną jubilata. Przypomniał, że ks. Marek dorastał do kapłaństwa w kościele, w którym w sposób szczególny czczona jest Matka Boża Cieszyńska. Zwrócił uwagę na cześć, jaką 50-letni duchowny żywi wobec MB Kalwaryjskiej i MB Częstochowskiej. „Po święceniach, jako neoprezbiter, przychodzi do was, gdzie w głównym ołtarzu wita go Maryja, którą dobrze zna, otoczona scenami radosnej tajemnicy Różańca. Pewno nie raz, klęcząc na nabożeństwie przed tym ołtarzem, wspominał, jak będąc małym dzieckiem patrzył na obraz Maryi Częstochowskiej w swoim domu, a dziś to Ona z tego obrazu spogląda na jego kapłańskie życie. Patrzy i powtarza, tak jak w dziś odczytanej Ewangelii: uczyń wszystko cokolwiek mój syn powie” – zauważył kaznodzieja, tłumacząc, że osobiste zawierzenie się ks. Marka pod opiekę Maryi ma także wyraz w tym, że nosi on szkaplerz.

„Tak jak Maryja pokochała swojego Syna, Słowo, które stało się ciałem, tak pragnę zaświadczyć na ile tylko potrafię, że nasz jubilat pokochał Słowo Boże. Wiecie, że głosi kazania, że głosi tak, iż podnosi na duchu, pokrzepia serca. W jego kazaniach zawsze można odnaleźć coś dla siebie. Przecież w czasie pandemii rekolekcje, które nagrał i są dostępne na You Tube, wysłuchało ok. 50 tysięcy ludzi” – podkreślił i wskazał, że ks. Studenski „Jest księdzem, który naprawdę kocha Kościół”. „Naprawdę kocha kapłaństwo i Słowo Boże. To się czuje, to się słyszy, zwłaszcza w jego kazaniach. Tej miłości uczy się wciąż od Maryi” – dodał ksiądz sekretarz.

„Cieszę się, że mogliśmy razem dziękować Bogu za posługę księdza Marka i za to, że pokazuje on swoim życiem, jak wpatrywać się w Maryję, waszą patronkę, jak być blisko Niej, jak cieszyć się darem Jej obecności i wstawiennictwa”– powiedział na koniec kaznodzieja.

W procesji wokół kościoła uczestniczyła Asysta Żywiecka.

Ks. dr Marek Studenski urodził się 24 sierpnia 1970 r. w Cieszynie. Po ukończeniu cieszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W 1995 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Tadeusza Rakoczego i został skierowany do parafii św. Floriana w Żywcu-Zabłociu.

W 1998 r. rozpoczął studia doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które ukończył w roku 2001. Od 2008 r. jest dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej. 1 września 2015 r. został mianowany wikariuszem generalnym diecezji bielsko-żywieckiej. Pełni funkcję konsultora Komisji ds. Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Współpracuje z Radą Szkół Katolickich.

Informacja: Diecezja Bielsko-Żywiecka / Robert Karp