Wydarzenia

Już niebawem odbędzie się 25. Zlot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry 2023”, który będzie miał miejsce w dniu 30 września 2023 r. z finałem w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie Górnej. 

Celami Zlotu są: porządkowanie szlaków turystycznych, promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny”, udział w akcji „Sprzątanie Świata 2023 – pod hasłem „Sprzątanie Świata łączy ludzi” oraz poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami Zlotu, zainteresowanymi ochroną środowiska i krajoznawstwem oraz uprawianiem pieszej turystyki górskiej.

A oto kilka najważniejszych informacji dla szkół pragnących wziąć udział w Zlocie w dniu 30 września 2023 r.:

 1. W Zlocie uczestniczą drużyny turystyczne reprezentujące szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe wraz z opiekunami z terenu Powiatu Żywieckiego.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w przedsięwzięciu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Formularz zgłoszeniowy oraz klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 26 września br. (wtorek) na adres: Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec.
 4. Formularz zgłoszeniowy oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowią załączniki do regulaminu Zlotu.
 5. W przypadku nie dostarczenia wymaganych załączników drużyna nie będzie brała udziału w Zlocie!

Partnerami imprezy są:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Żywiec Zdrój S.A.
 • Fundacja Górom
 • Certyfikowana Wojskowa Klasa Mundurowa Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu
 • Żygliński Szkoła Przetrwania
 • Oddział Beskidzki PTSM w Bielsku-Białej
 • Fundacja Edukacji Przyrodniczej „Poznaj Beskidy“
 • Żywiecki Klub Krótkofalowców SP9PSB

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem Zlotu Turystyczno-Ekologicznego „Czyste Góry 2023”, który wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się poniżej.

Słonecznej pogody i dużo wrażeń w imieniu Organizatorów życzą:
Mirosław Dziergas - Dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Jacek Seweryn – Radny Rady Powiatu w Żywcu