Wydarzenia

7 lutego Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 1 obywatela Somali oraz 2 obywatelki Erytrei. Cudzoziemcy przyjechali do Polski ukryci w naczepie samochodu ciężarowego.

 Funkcjonariusze z PSG w Bielsku-Białej informację o trojgu cudzoziemcach ujawnionych na parkingu w rejonie byłego przejścia granicznego w Zwardoniu otrzymali od funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Cudzoziemcy (wśród których był 1 mężczyzna i 2 kobiety) ukryci byli w przestrzeni ładunkowej samochodu ciężarowego. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze SG przeprowadzili wobec obcokrajowców kontrolę legalności pobytu. Cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP i przebywali na terenie naszego kraju nielegalnie. W związku z powyższym wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej, gdzie prowadzono z nimi dalsze czynności wyjaśniające z udziałem tłumaczy języków dla nich zrozumiałych. Mundurowi ustalili, że mężczyzna to obywatel Somalii, natomiast dwie kobiety to obywatelki Erytrei.

Na podstawie decyzji sądu obcokrajowcy zostaną umieszczeni w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Wobec Somalijczyka i jednej Erytrejki wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu. Natomiast wobec drugiej kobiety w związku z tym, iż złożyła na terytorium Rumunii wniosek o ochronę międzynarodową, prowadzone są czynności administracyjne związane z realizacją postanowień unijnego rozporządzenia Dublin III.